/

/

update | energiesteun voor ondernemingen met hoge energiefactuur

Tax & Legal
12 mei 2023

door Lisa Heynderickx

Update | Energiesteun voor ondernemingen met hoge energiefactuur

Vlaamse ondernemingen die werden geconfronteerd met de gevolgen van de energiecrisis konden voor het vierde kwartaal van 2022 financiële steun aanvragen, dit tot eind februari. Rond die periode werd een uitbreiding aangekondigd tot het eerste kwartaal van 2023, met versoepelde voorwaarden. Intussen is het ook mogelijk een aanvraag in te dienen voor deze ‘energiesteun 2’.  

Update | Energiesteun voor ondernemingen met hoge energiefactuur

De voorwaarden voor het verkrijgen van de energiesteun voor het laatste kwartaal van 2022 bleken voor vele ondernemingen te streng. Naast een uitbreiding tot het eerste kwartaal van 2023, werden de voorwaarden daarom ook versoepeld:

  • In plaats van een verdubbeling, moeten de energiekosten met minstens 50% zijn gestegen; 
  • Er is niet langer een negatieve brutowinst (EBITDA) vereist, maar wel een daling van minstens 50% ten opzichte van de referentie-EBITDA; 
  • De totale meerkost aan energie moet minstens 50% van de EBITDA-daling bedragen, met een cap op 35% van de referentie-EBITDA.

De voorwaarden worden nog steeds beoordeeld ten opzichte van 2021.

De bijkomende voorwaarden bleven onveranderd:

  • De energiekosten voor 2021 bedragen minstens 7.500 EUR (excl. btw);
  • De onderneming keert geen dividend uit vanaf 1 oktober 2022 tot 31 december 2023; 
  • Bij een RSZ-tewerkstelling van meer dan 10 personen, zet de onderneming niet meer dan 35% van het personeel op tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis tijdens de periode van 1 oktober tot 31 december 2022;
  • De onderneming leeft de voorwaarden van de energiebeleidsovereenkomst na indien deze behoort tot het toepassingsgebied daarvan;
  • De onderneming blijft minstens 5 jaar actief in het Vlaamse Gewest.

Ook de steunpercentages en maxima per kwartaal bleven onveranderd. Naargelang de soort onderneming varieert het steunpercentage van 25% tot 35% en het steunbedrag van 500.000 EUR tot 7,5 miljoen EUR. Waar de steun voor het laatste kwartaal van 2022 werd beperkt tot 80% van het operationele verlies, wordt deze in 2023 beperkt tot 70% van de referentie-EBITDA van 2021.

Voor meer toelichting over de verhoogde steunmaatregelen voor energie-intensieve ondernemingen en ondernemingen in specifiek getroffen sectoren, verwijzen wij naar het vorige artikel.

De aanvraag voor de ‘energiesteun 2’ met betrekking tot het eerste kwartaal van 2023 is mogelijk tot en met 30 juni 2023, 12u.

Vragen hierover? Contacteer één van onze experten.