/

/

energiesteun voor ondernemingen met hoge energiefactuur

Tax & Legal
07 februari 2023

door Lisa Heynderickx en Anneleen Wydooghe

Energiesteun voor ondernemingen met hoge energiefactuur

Vlaamse ondernemingen die worden geconfronteerd met de gevolgen van de energiecrisis kunnen financiële steun aanvragen. Een eerste aanvraag met betrekking tot het vierde kwartaal van 2022 was mogelijk tot eind februari 2023. Alleen als een steunaanvraag werd ingediend en een voorwaardelijke steuntoekenning werd ontvangen, kan er nog tot eind maart een uitbetaling worden aangevraagd. De maatregel wordt evenwel uitgebreid naar het eerste kwartaal van 2023, waarvoor de voorwaarden worden versoepeld.

Energiesteun voor ondernemingen met hoge energiefactuur

Wie kan gebruikmaken van deze steun?

Ondernemingen die uiterlijk 1 oktober 2021 met een vestiging in Vlaanderen zijn opgestart en die geconfronteerd worden met operationeel verlies en een verdubbeling van de energiekosten in het laatste kwartaal van 2022 ten opzichte van 2021, kunnen voor steun in aanmerking komen. Deze steun bedraagt 25% van de meerkost van de prijzen voor gas en elektriciteit boven het dubbele van het gemiddelde van de prijzen op maandbasis in 2021. De energiekosten moeten in 2021 minstens 7.500 euro (excl. btw) bedragen hebben.

Daarnaast gelden er verhoogde steunmaatregelen voor energie-intensieve ondernemingen en ondernemingen in specifiek getroffen sectoren waaronder: productie van metalen; papier-, textiel- en glasindustrie; vervaardigen van houten panelen, keramische tegels, isolatie; deelsectoren uit chemie en kunstmeststoffen; raffinaderijen en synthetische vezels en glasvezels.

Energie-intensieve ondernemingen kunnen deze steun ook aanvragen voor verlies in (één of meerdere) Vlaamse bedrijfstakken, en dus niet op ondernemingsniveau. Hiervoor gelden evenwel strenge bijkomende voorwaarden, waaronder de meerkost die minstens 50% van het operationeel verlies moet bedragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Alle ondernemingen moeten daarnaast aan volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

 • De onderneming keert geen dividend uit vanaf 1 oktober 2022 tot 31 december 2023;
 • Bij een RSZ-tewerkstelling van meer dan 10 personen, zet de onderneming niet meer dan 35% van het personeel op tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis tijdens de periode van 1 oktober tot 31 december 2022;
 • De onderneming leeft de voorwaarden van de energiebeleidsovereenkomst na als deze behoort tot het toepassingsgebied daarvan;
 • De onderneming blijft minstens 5 jaar actief in het Vlaamse Gewest.

Hoeveel financiële steun?

Hoeveel financiële steun een onderneming precies krijgt, hangt af van de categorie waaronder een onderneming valt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende drie categorieën:

 • Voor categorie A, ondernemingen in het algemeen waaronder ook eenmanszaken, geldt een steun van 25% op de meerkost van kwartaal 4, beperkt tot:
  • 80% van het operationele verlies in kwartaal 4,
  • Max. 500.000 euro per kwartaal
 • Voor categorie B, meer energie-intensieve ondernemingen, geldt een steun van 30% op de meerkost van kwartaal 4, beperkt tot:
  • 80% van het operationele verlies in kwartaal 4,
  • Max. 4.000.000 euro per kwartaal
 • Voor categorie C, ondernemingen actief in energiegevoelige sectoren, geldt een steun van 35% op de meerkost van kwartaal 4, beperkt tot:
  • 80% van het operationele verlies in kwartaal 4,
  • Max. 7.500.000 euro per kwartaal

Versoepeling maatregelen in 2023

Gezien het geringe aantal aanvragen blijken de voorwaarden voor vele ondernemingen te streng. Naast een uitbreiding tot het eerste kwartaal van 2023, zijn de voorwaarden ook versoepeld:

 • In plaats van een verdubbeling, moeten de energiekosten met minstens 50% zijn gestegen;
 • Er is niet langer een negatieve brutowinst (EBITDA) vereist, maar wel een daling van minstens 50% ten opzichte van de referentie-EBITDA;
 • De totale meerkost aan energie moet minstens 50% van de EBITDA-daling bedragen, met een cap op 35% van de referentie-EBITDA.

Deze voorwaarden worden nog steeds beoordeeld ten opzichte van 2021.

Zowel de bijkomende voorwaarden als de steunpercentages en maxima per kwartaal blijven onveranderd. Waar de steun voor het laatste kwartaal van 2022 werd beperkt tot 80% van het operationele verlies, wordt deze in 2023 beperkt tot 70% van de referentie-EBITDA van 2021.

Het is nog niet mogelijk om energiesteun aan te vragen voor het eerste kwartaal van 2023. Van zodra we meer weten over de deadline, informeren we u hierover.

Vragen hierover? Contacteer één van onze experten.