/

/

zaterdag niet langer een werkdag? ja, maar niet in alle contexten

Legal
26 januari 2023

door Ellen Verstraete en Elissa Vantomme

Zaterdag niet langer een werkdag? Ja, maar niet in alle contexten

In een vorig artikel informeerden wij u over de Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek. Daarin werd bepaald dat werkdagen alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen zijn (artikel 1.7). Maar deze wet geldt niet in alle contexten. We lichten dit graag voor u toe.

Zaterdag niet langer een werkdag? Ja, maar niet in alle contexten.

Aangezien in het arbeidsrecht de zaterdag als werkdag werd aanzien, zou deze wet ook impact hebben op sociaalrechtelijke aangelegenheden. De Nationale Arbeidsraad bracht een advies uit waarin het meende dat het behoud van de zaterdag als werkdag nodig is voor de rechtszekerheid.

De wetgever greep vervolgens in en op 30 december 2022 verscheen de Wet van 26 december 2022 houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand. Artikel 1.7, met de nieuwe definitie van werkdag, is dan ook niet van toepassing op de bepalingen die de regelgeving van de arbeidsverhouding tot voorwerp hebben, de sociale zekerheid en de sociale bijstand. De zaterdag blijft – in die context althans – dus een werkdag. 

Vragen hierover? Contacteer dan één van onze experten.

Deel dit artikel

Ellen Verstraete

Senior Manager Social Legal ellen.verstraete@vdl.be

Elissa Vantomme

Senior Advisor Social Legal elissa.vantomme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.