/

/

het nieuwe wettelijk minimumloon in frankrijk

HR Oplossingen
27 december 2022

door Elise Vanhamme

Het nieuwe wettelijk minimumloon in Frankrijk

De stijgende inflatie en de dalende koopkracht zorgen momenteel voor een gespannen situatie binnen de nationale economieën, ook in Frankrijk. In een eerder artikel kon u alvast meer informatie vinden over de bijzondere koopkrachtmaatregel in Frankrijk, de Prime de Partage de la Valeur. In dit artikel gaan we even dieper in op het wettelijk minimumloon. 

Het nieuwe wettelijk minimumloon in Frankrijk

Inflatie en indexatie?

Terwijl in België de termen inflatie en indexatie hand in hand gaan, is dat niet het geval in Frankrijk waar er geen automatische loonindexatie van toepassing is. Sterker nog, clausules m.b.t. de automatische indexatie van het loon in functie van de stijging van de levensduurte zijn zelfs verboden in een arbeidsovereenkomst.

Het enige loonelement dat wel onderhevig is aan de inflatie in Frankrijk, is het wettelijk minimumloon. Normaal gezien wordt het wettelijk minimumloon jaarlijks opnieuw geëvolueerd door de overheid om toegepast te worden vanaf 1 januari. Stijgt de prijsindex echter met meer dan 2% gedurende het betrokken jaar? Dan zal het minimumloon eveneens verhoogd worden.

Het wettelijk minimumloon

Het loon in Frankrijk wordt bepaald aan de hand van wettelijke bepalingen en vereisten, voorzien door de cao. De wet bepaalt steeds een absolute ondergrens, die in Frankrijk aangeduid wordt als le salaire minimum de croissance (SMIC). Het loon van geen enkele werknemer mag zich onder deze grens bevinden, zelfs al zouden de bepalingen van de cao een lager minimumloon voorzien. Voorziet de cao evenwel een hoger minimumloon dan het wettelijke, dan bent u toch verplicht om het conventioneel minimumloon toe te passen.

Om na te gaan of de loongrens van de medewerker voldoet aan het wettelijk minimumloon, moet het basisloon vergeleken worden met de grens. Bepaalde andere loonelementen, zoals een voordeel in natura of bepaalde premies die als bijkomend looncomponent kunnen worden aanzien, worden eveneens meegenomen om de vergelijking te maken. Andere elementen, zoals vergoedingen voor overuren, vergoedingen voor zondagswerk, nachtwerk of werken op een feestdag, vergoedingen voor bepaalde professionele kosten, vergoedingen gelinkt aan de werkomstandigheden of premies verbonden aan het behalen van bepaalde doelstellingen, etc. worden echter niet mee in rekening gebracht om te evalueren of het loon van een medewerker voldoet aan het grensbedrag.

De afgelopen jaren was het minimumloon zeer onderhevig aan veranderingen, naar aanleiding van de stijging van de prijsindex. Het bedrag klom van een bruto uurloon van 10,25 euro in januari 2021 naar 11,06 euro vanaf augustus 2022. Vanaf 1 januari 2023 zal het wettelijk minimumloon 11,27 euro bruto per uur bedragen. Een medewerker die 35 uur per week werkt, wat de standaard wettelijke arbeidsduur is in Frankrijk, zal op maandbasis daardoor minstens een brutoloon van 1.709 euro moeten ontvangen.

Wenst u meer informatie over het loon in Frankrijk? Of bent u op zoek naar een partner om u te helpen bij de payroll van uw Franse medewerkers? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze experts!

Deel dit artikel

Elise Vanhamme

Senior Advisor International elise.vanhamme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.