/

/

verloren vakantierechten van bedienden: wanneer moet u ze uitbetalen?

Business Solutions
15 december 2022

door Gill Hoef

Verloren vakantierechten van bedienden: wanneer moet u ze uitbetalen?

In principe moeten de werknemers alle (wettelijke) vakantiedagen voor het einde van het jaar opnemen. Doen zij dat niet, dan zijn zij die dagen kwijt. De dagen die zij niet opnemen mogen niet worden overgedragen of uitbetaald. Maar wat als een werknemer omwille van bepaalde omstandigheden zijn of haar vakantiedagen niet volledig heeft kunnen opnemen? In dit artikel willen wij u erop attent maken dat sommige bedienden recht hebben op een "decemberregeling".

Verloren vakantierechten van bedienden: wanneer moet u ze uitbetalen?

Als een bediende afgelopen jaar verminderd is in arbeidsduur, door bvb. tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof om medische bijstand, etc., dan is de werkgever verplicht om de verloren vakantierechten uit te betalen samen met de loonafrekening in december.

Voorbeeld

Stel dat een bediende gedurende zijn loopbaan al jaren voltijds (38u per week en 5 dagen per week) werkt in de organisatie. Sinds 1 april neemt de werknemer voor 8,5 maanden ouderschapsverlof. Van januari t.e.m. maart heeft de werknemer nog geen verlof opgenomen.

In december volgt er dus een december afrekening. De bediende heeft vanaf 1 april recht op 10 verlofdagen, want men kan nooit meer verlof opnemen dan het arbeidsregime waarin men werkt (in dit geval 19u in plaats van 38u, ook al bouwde hij in 2021 het maximum aantal dagen op, namelijk 20). Het dubbel vakantiegeld is in de maand mei of juni berekend op het halftijdse loon, terwijl de werknemer recht heeft op ‘voltijds’ dubbel vakantiegeld.

Denkt u dat bedienden in uw onderneming recht hebben op een decemberafrekening? Bij eventuele vragen, kunt u steeds terecht bij één van onze experten.

Deel dit artikel

Gill Hoef

Advisor Payroll gill.hoef@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.