/

/

wijziging belasting van buitenlandse (belgische) bestuurdersvergoedingen voor nederlandse bestuurders

Tax & Legal
08 december 2022

door Karlien Van Melkebeek en Hannelore Durieu

Wijziging belasting van buitenlandse (Belgische) bestuurdersvergoedingen voor Nederlandse bestuurders

Vanaf 1 januari 2023 zal er in Nederland een ingrijpende wijziging van kracht gaan voor Nederlandse bestuurders van buitenlandse (Belgische) vennootschappen. De belastingvrijstelling die nu in Nederland geldt voor buitenlandse bestuurdersvergoedingen, zal straks niet langer toegepast kunnen worden. We lichten u graag verder in.

Wijziging belasting van buitenlandse (Belgische) bestuurdersvergoedingen  voor Nederlandse bestuurders

Huidige situatie

Wanneer een Nederlandse inwoner-bestuurder een buitenlandse bestuurdersvergoeding ontvangt, wordt deze dubbel belast (in het land van de vennootschap en in Nederland). Bij besluit van 2008 gaf Nederland de goedkeuring om een Nederlandse vermindering te geven op de belasting voor deze buitenlandse bestuurdersvergoedingen, waardoor dubbele belasting werd voorkomen. Door dit eenzijdig besluit van Nederland bleven buitenlandse bestuurdersvergoedingen in de praktijk geheel buiten de Nederlandse heffing (de “vrijstellingsmethode”).

Situatie vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt dit besluit ingetrokken, waardoor de wijze waarop Nederland een vermindering van dubbele belasting verleent voor buitenlandse bestuurdersvergoedingen zal wijzigen in de negatieve zin voor de belastingplichtige. Bij de berekening van de Nederlandse belasting zal er enkel nog rekening gehouden worden met een vermindering van de in het buitenland reeds betaalde belasting (de “verrekeningsmethode”). Er zal geen Nederlandse vermindering meer gegeven worden, wat in veel gevallen zal leiden tot een hogere extra belastingheffing.

Voorbeeld

We lichten dit kort toe met een voorbeeld. Een Nederlandse inwoner-bestuurder heeft een wereldwijd inkomen van 100, waarvan 50 een Nederlands inkomen betreft en 50 een buitenlandse bestuurdersvergoeding.

Vrijstellingsmethode

Verrekeningsmethode

Wereldwijd inkomen

100

100

Nederlandse belasting 49,5%

49,5

49,5

Buitenlands inkomen

50

50

Buitenlandse belasting

20

20

Vermijding dubbele belasting

50/100 * 49,5 = 24,75

49,5 – 20 = 29,5

Totaal Nederlandse belasting

49,5 – 24,75 = 24,75

29,5

Op basis van deze berekening is het duidelijk dat de verrekeningsmethode, die van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2023, minder gunstig is dan de vrijstellingsmethode die nu nog van kracht is. 

Heeft u vragen over de impact van deze wijziging op bestuurders binnen uw internationale organisatie? Neem dan zeker contact op met één van onze specialisten.