/

/

geen medisch attest nodig voor een dag ziekte: wat betekent dit voor uw onderneming?

Bedrijven
24 november 2022

door Katarzyna Krzysiek

Geen medisch attest nodig voor een dag ziekte: wat betekent dit voor uw onderneming?

Afgelopen week werd de nieuwe wet over diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. Deze wet houdt onder andere in dat de werknemers er driemaal per kalenderjaar niet verplicht zijn om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van hun arbeidsongeschiktheid. In dit artikel leggen we kort uit of deze wet voor alle bedrijven geldt en hoe bedrijven van deze maatregel kunnen afwijken.

Geen medisch attest nodig voor een dag ziekte: wat betekent dit voor uw onderneming?

Wat betekent de nieuwe wet?

De nieuwe wet treedt op 28 november 2022 in werking. Dit betekent dus dat uw werknemers vanaf volgende week geen medisch attest meer moeten voorleggen voor de eerste ziektedag. Voor elke daaropvolgende ziektedag is de doktersverklaring wel vereist. Dit recht is beperkt en kan door werknemers maximaal drie keer per kalenderjaar worden ingeroepen. Werknemers zijn evenwel verplicht hun afwezigheid op die dag tijdig te melden. Als werkgever heeft u steeds de mogelijkheid om aan de controlearts te vragen om deze ongeschiktheid na te gaan.

Geldt deze regeling ook voor uw onderneming?

In principe vallen alle ondernemingen onder de nieuwe regeling, toch is er een uitzondering voorzien. Aangezien de impact van een arbeidsongeschikte werknemer in een kleine organisatie groter is, geeft de wetgever kleine bedrijven de mogelijkheid om van deze regeling af te wijken. De nieuwe wetgeving omschrijft een klein bedrijf als een bedrijf dat op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet minder dan 50 werknemers tewerkstelt.

Valt uw onderneming onder de definitie van een kleine onderneming? Dan heeft u de mogelijkheid om deze afwijking in te voeren. Dit kan via een clausule in uw arbeidsreglement die expliciet een afwijking van de nieuwe wetgeving vastlegt. U kunt er ook voor kiezen om de afwijking in te voeren via een ondernemings-CAO.

Wat als het aantal werknemers meer wordt dan 50?

De toepasselijkheid van deze regeling wordt bepaald op basis van de situatie op 1 januari van het betrokken jaar. Met andere woorden, als het aantal werknemers in de loop van dat jaar 50 overschrijdt, blijft de regeling van toepassing omdat er op 1 januari minder dan 50 werknemers in dienst waren. Op 1 januari van het daaropvolgende jaar wordt de situatie opnieuw bekeken. Als het aantal werknemers boven de 50 blijft, dan wordt er automatisch geen rekening meer gehouden met de clausule in het arbeidsreglement of de ondernemings-cao. U hoeft het arbeidsreglement of de ondernemings-CAO dus niet opnieuw te wijzigen.

Vandelanotte Payroll helpt u graag! Heeft u vragen of zou u willen van deze regeling afwijken? Neem dan contact op met één van onze experten. 

Deel dit artikel

Katarzyna Krzysiek

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.