/

/

geef uw vermogensplanning vorm met een schenking tussen echtgenoten

Legal
03 maart 2023

door Carolien Christiaens

Geef uw vermogensplanning vorm met een schenking tussen echtgenoten

U wenst een schenking te doen aan uw huwelijkspartner? Daarvoor kunt u verschillende beweegredenen hebben: u vindt uw kinderen nog te jong om reeds aan te schenken, u heeft geen kinderen, of er is misschien een onevenwicht tussen de vermogens van u en uw huwelijkspartner en u wenst uw huwelijkspartner te beschermen. Een schenking tussen echtgenoten is een soepel instrument om uw vermogensplanning vorm te geven.

Schenking tussen echtgenoten

Herroeping altijd mogelijk

 Enkel goederen uit het eigen vermogen kunnen geschonken worden, geen gemeenschappelijke goederen. Een belangrijk voordeel aan een schenking tussen echtgenoten is dat die op elk ogenblik kan herroepen worden. De herroeping kan zelfs na de echtscheiding of na het overlijden van de begiftigde plaatsvinden. Er is bovendien geen motivering nodig en er zijn geen vormvereisten om de herroeping geldig te maken.

Bij herroeping keren goederen terug

Als gevolg van de herroeping zullen de geschonken goederen terugkeren naar het vermogen van de echtgenoot-schenker, alsof de schenking nooit heeft plaatsgevonden. Bij overlijden van de echtgenoot-begiftigde zullen de geschonken goederen dus niet in zijn nalatenschap vallen. Bovendien is de terugkeer niet onderworpen aan enige belasting. We merken daarbij op dat schenkingen tussen samenwonende partners niet herroepelijk zijn.

Kan opgenomen worden in huwelijkscontract

Het is ook mogelijk om een schenking tussen echtgenoten op te nemen in het huwelijkscontract. Dat wordt een ‘contractuele erfstelling’ genoemd. Om dergelijke schenking te herroepen is wel de toestemming van beide echtgenoten vereist. Zo’n schenking heeft pas uitwerking bij overlijden, waardoor er bijgevolg erfbelasting zal verschuldigd zijn

Heeft u vragen rond schenking tussen echtgenoten? Contacteer dan vrijblijvend onze experten via onderstaande knop.

Deel dit artikel

Carolien Christiaens

Senior Manager Legal carolien.christiaens@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.