/

/

registratieplicht voor niet-uk vennootschappen die onroerend goed bezitten in de uk

Tax
23 november 2022

door Stephanie Vanmarcke

Registratieplicht voor niet-UK vennootschappen die onroerend goed bezitten in de UK

Op 1 augustus 2022 werd het “UK Overseas Entities Register” opgericht ter bestrijding van het witwassen van geld en belastingontwijking. Concreet werd er een meldingsplicht ingevoerd voor alle buitenlandse entiteiten (niet-UK) die grond of eigendom in het Verenigd Koninkrijk bezitten of leasen. Hieronder leggen we kort uit wat dit betekent.

Registratieplicht voor niet-UK vennootschappen die onroerend goed bezitten in de UK

Deze meldingsplicht geldt voor alle eigendommen in Engeland en Wales vanaf 1 januari 1999. Soortgelijke regels gelden voor eigendommen in Schotland vanaf 8 december 2014.

De regels vereisen dat deze entiteiten ten laatste tegen 31 januari 2023 hun onroerend goed kenbaar maken door middel van het inschrijven in het hierboven vermeld register.

Er zullen strenge sancties worden opgelegd voor degenen die deze wetgeving niet naleven. Denk maar aan beperkingen in het handelen van onroerend goed of grond in het Verenigd Koninkrijk, een boete van 2500 pond per dag of een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar.

Vragen hierover? Contacteer dan één van onze experten!