/

/

remote working in een internationale context: wat zijn de opportuniteiten voor uw onderneming?

Tax & Legal
15 november 2022

door Hannelore Durieu en Elise Vanhamme

Remote working in een internationale context: wat zijn de opportuniteiten voor uw onderneming?

De coronacrisis zorgde voor een heuse ommekeer wat de traditionele organisatie van de werkvloer betreft. Hoewel het voordien bijna stiefmoederlijk werd behandeld, zorgde de uitbraak van het coronavirus ervoor dat remote working de nieuwe norm werd. Vandaag de dag verschuift het virus zich gelukkig meer en meer naar de achtergrond, maar de huidige schaarste op de arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat remote working zeker een blijver is. De zogenaamde ‘War on Talent’ leidt ertoe dat veel ondernemingen verder moeten kijken dan de eigen regio - of zelfs de eigen landsgrenzen - om hun openstaande functies in te vullen. En dat verder kijken brengt opportuniteiten voor uw onderneming met zich mee.

Remote working in een internationale context: wat zijn de opportuniteiten voor uw onderneming?

Wat is remote working? 

Remote working houdt in dat een medewerker zijn taken vanop een andere plaats dan de lokalen van de onderneming uitvoert. Het meest bekende voorbeeld van remote working is uiteraard thuiswerk, maar het begrip is echter ruimer. Ook de terbeschikkingstelling van co-workingspaces op een locatie dicht bij de woonplaats van een medewerker, valt onder deze term.

De toegevoegde waarde van remote working voor de onderneming

Voor ondernemingen van wie de activiteiten het toelaten, biedt remote working uiteraard het voordeel dat de talentpool waarin u op zoek kunt gaan naar nieuwe medewerkers, veel uitgebreider wordt. Daarnaast kan remote working ook een concurrentieel voordeel opleveren wanneer u tegenover een andere onderneming komt te staan in de strijd om nieuwe medewerkers aan te trekken.

Remote working biedt uw medewerkers vaak een betere work-life balance, zeker wanneer het gepaard gaat met een flexibele arbeidsduur zodat de medewerkers zelf hun dagindeling kunnen bepalen. Daarnaast wordt het woon-werkverkeer ook beperkt, waardoor er meer tijd overblijft voor het privéleven.

Welke opportuniteiten biedt remote working aan de onderneming?

Remote working zorgt ervoor dat werkgever en werknemer zich niet noodzakelijk in hetzelfde land moeten bevinden en dat er dus buitenlandse rechtsregels van toepassing kunnen zijn op de samenwerking met uw medewerker. Denk maar aan de sociale zekerheid en fiscaliteit. Praktisch gezien betekent dit dat de payroll verwerkt wordt in het land waar uw medewerker woont.

Toch hoeft een internationale tewerkstelling niet af te schrikken. Binnen Europa staat België bekend als één van de lidstaten met de hoogste loondruk. Doordat uw medewerker aan het sociale zekerheidsstelsel en belastingen van een andere lidstaat onderworpen is, kan dit een lagere loonkost betekenen voor uw onderneming.

Een diepgaande voorafgaande analyse van de gevolgen en een grondig juridisch kader kunnen alvast het hoofd bieden aan vele van deze uitdagingen.

Overweegt u om medewerkers in een internationale context tewerk te stellen? En heeft u vragen over wat remote working voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan zeker contact op met uw accountmanager of met één van onze specialisten.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Elise Vanhamme

Senior Advisor Social Legal elise.vanhamme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.