/

/

maak de vervangende feestdagen in 2023 nu bekend aan uw werknemers

HR Oplossingen
10 november 2022

door Katarzyna Krzysiek

Maak de vervangende feestdagen in 2023 nu bekend aan uw werknemers

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming (meestal zaterdag), moet die feestdag steeds worden vervangen. Hierdoor blijft het recht op 10 feestdagen per jaar in de onderneming gewaarborgd. De vervangingsdag neemt het karakter van de oorspronkelijke feestdag over. Op deze manier gaat het recht op de betaalde rust en op de betaling van het loon voor de feestdag over op de vervangingsdag. We geven u hierover graag meer informatie en een overzicht voor het komende jaar.

Maak de vervangende feestdagen in 2023 nu bekend aan uw werknemers

Planning feestdagen in 2023

Hieronder ziet u een overzicht van de 10 wettelijke feestdagen en de dag waarop deze in 2023 vallen:

Feestdag

Datum

Dag van de week

Nieuwjaar

1 januari 2023

Zondag

Paasmaandag

10 april 2023

Maandag

Dag van de Arbeid

1 mei 2023

Maandag

Onze-Lieve-Heer Hemelvaart

18 mei 2023

Donderdag

Pinkstermaandag

29 mei 2023

Maandag

Nationale feestdag

21 juli 2023

Vrijdag

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

15 augustus 2023

Donderdag

Allerheiligen

1 november 2023

Woensdag

Wapenstilstand

11 november 2023

Zaterdag

Kerstmis

25 december 2023

Maandag

In 2023 valt Nieuwjaar op een zondag en Wapenstilstand op een zaterdag. Als zaterdag en/of zondag inactiviteitsdagen zijn in de onderneming, moet de werkgever deze feestdagen vervangen.

Wie beslist?

De vervanging van de feestdagen verloopt volgens een specifieke procedure, de zogenaamde cascaderegeling. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober aan de minister van Werk bekendgemaakt worden. Gebeurt dat niet? Dan is de beslissing niet bindend!

In tweede instantie kan de ondernemingsraad beslissen. Wanneer er geen ondernemingsraad is (of wanneer die geen beslissing neemt), kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis door middel van een collectief akkoord met de werknemers. Is er geen collectief akkoord? Dan worden de vervangingsdagen vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer.

Hoe?

De werkgever is verplicht om de beslissing of het akkoord op een plaats uit te hangen die voor het personeel zichtbaar is. Daarnaast moet de werkgever een kopie van dit bericht toevoegen aan het arbeidsreglement. Een tweede kopie bezorgt de werkgever aan Toezicht op de Sociale Wetten binnen de acht dagen na de beslissing. Wanneer de werkgever de vervangingsdag niet heeft kunnen vastleggen, verschuift de feestdag naar de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming volgt op de feestdag.

Deadline

Werkgevers, opgelet! U moet als werkgever de overeengekomen vervangingsdagen voor het jaar 2023 bekendmaken aan de werknemers vóór donderdag 15 december 2022.

Heeft u nog vragen of is er iets niet duidelijk? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!