/

/

uitbater van een fitnesscentrum? recupereer nu 15% btw!

Tax & Legal
29 september 2022

door Bert Vandorpe en Dries Torreele

Uitbater van een fitnesscentrum? Recupereer nu 15% btw!

Het Europees Hof van Justitie heeft vorige week beslist dat fitnesscentra voortaan het tarief van 6% btw mogen toepassen voor het verlenen van toegang tot de accommodatie én voor de begeleiding van hun klanten. In dit artikel leggen we u uit hoe de vork precies in de steel zit en wat de aanleiding was voor dit arrest.

Uitbater van een fitnesscentrum? Recupereer 15% btw!

In een arrest van 22 september 2022 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat fitnesscentra onderworpen zijn aan het tarief van 6% btw voor:

  • De dienst die bestaat uit de toekenning van het recht gebruik te maken van sportaccommodaties.
  • De verstrekking van individuele begeleiding of begeleiding in groep wanneer deze begeleiding verband houdt met het gebruik van de accommodaties en noodzakelijk is voor de beoefening van sport en lichamelijke opvoeding. Of wanneer die begeleiding bijkomend is bij het recht gebruik te maken van de accommodaties. 

De feiten

Wat voorafging... The Escape Center is een fitnesscentrum dat personen toegang verleent tot ruimten waar zij op diverse toestellen de conditie kunnen verbeteren en spieren kunnen ontwikkelen. Het gebruik van de toestellen vindt ofwel individueel plaats, ofwel in groep, al dan niet met een beperkte begeleiding. Zij bieden ook personal training en groepslessen aan. 

De fiscus oordeelde dat op hun totale activiteiten het tarief van 21% van toepassing was. Het louter verlenen van toegang tot de sportinrichting was volgens de fiscus dan wel onderworpen aan het tarief van 6%. Maar van zodra er door de exploitant ook begeleiding aan te pas kwam, was er geen mogelijkheid meer om het tarief van 6% toe te passen. Zelfs als die begeleiding slechts bestaat uit inlichtingen, raadgevingen of richtlijnen geven, gedurende de oefentijd of een gedeelte ervan.

The Escape Center was het hiermee niet eens en stapte naar de rechter. Uiteindelijk stelde de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen de vraag aan het Europees Hof van Justitie hoe het toepassingsgebied van het verlaagd tarief exact moest worden geïnterpreteerd. Deze kwam tot het besluit dat de Belgische btw-administratie het toepassingsgebied veel te eng interpreteerde.

Wat zijn de gevolgen?

Concreet betekent dit dat fitnesscentra die zowel toegang verschaffen tot de sportinfrastructuur en begeleiding voorzien voor het gebruik van de infrastructuur, nu toch het tarief van 6% kunnen toepassen. Bovendien hebben zij het recht om de (15%) teveel betaalde btw terug te eisen, over de periode van 2019 tot nu.

Belangrijk: de nodige formaliteiten hiervoor moeten gebeuren vóór 31 december 2022. Zo niet, dan is er geen mogelijkheid meer om de teveel betaalde btw uit die periode te recupereren. 

Vragen hierover? Neem contact op met één van onze specialisten voor de opbouw van uw dossier en het tijdig voldoen van de formaliteiten

Deel dit artikel

Bert Vandorpe

Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.