/

/

vergroening autofiscaliteit: eerste deadline komt dichterbij

Tax & Legal
20 september 2022

door Dries Torreele

Vergroening autofiscaliteit: eerste deadline komt dichterbij

In het kader van ‘Week van de Mobiliteit’ werpen we ons licht nogmaals op het vergroeningsproces van de autofiscaliteit. Ondertussen is de wet ‘fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’ van 25 november 2021 bijna een jaar oud en komen een aantal scharnierdata dichterbij in de stap naar vergroening van de autofiscaliteit. We sommen het hieronder nog even voor u op.

Vergroening autofiscaliteit: eerste deadline komt dichterbij

Huidige regeling

Vandaag wordt de aftrekregeling in zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting van een bedrijfswagen nog steeds bepaald volgens de formule: 

120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt x aantal gram CO₂/km)

Waarbij de brandstof coëfficiënt gelijk is aan:

  • 1,00 voor dieselwagens
  • 0,95 voor andere wagens (benzine, elektrische, hybride, lpg, biobrandstof of andere)
  • 0,90 voor wagens op aardgas met een vermogen minder dan 12 fiscale PK

Het uiteindelijke aftrekpercentage bedraagt minimum 50% en maximum 100%.

De formule is niet van toepassing op wagens met een CO₂-uitstoot gelijk of groter dan 200g/km. Of als er geen gegevens met betrekking tot de CO₂-uitstoot beschikbaar zijn (dit laatste geldt vanaf AJ 2021). Voor deze wagens geldt een forfaitair aftrekpercentage van 40%.

Nieuwe regeling

Voor bedrijfswagens die op vandaag reeds in gebruik zijn, wijzigt er niets. Dit is ook het geval voor personenwagens die besteld worden tot en met 30 juni 2023. Belangrijk hierbij is de besteldatum. De huidige lange levertermijnen van nieuwe wagens heeft hier dus geen negatieve impact op.

Vanaf 1 juli 2023 zal de aftrek voor bedrijfswagens stelselmatig afnemen, afhankelijk van het moment waarop de wagen specifiek werd besteld.

Wijzigt er dan helemaal niets tot 1 juli 2023?

Nee, wie een plug-in-hybride wenst aan te kopen doet dit toch beter vóór 1 januari 2023. Vanaf AJ 2024 zal voor een eerder (vanaf 1 januari 2023 t.e.m. 30 juni 2023) aangekocht, geleased of gehuurd oplaadbaar hybridevoertuig de aftrek van benzine-en dieselkosten immers beperkt worden tot 50%. Wat de elektriciteitskosten van deze voertuigen betreft is er geen beperking.

Wie dit jaar dus nog een hybride bestelt, zal de brandstofkosten (zowel fossiel als elektrisch) in aftrek kunnen nemen volgens bovenvermelde formule (wat vaak aanleunt bij 100%). Gebeurt deze bestelling na 31 december 2022? Dan zullen de fossiele brandstofkosten slechts 50% aftrekbaar zijn.

En het laadstation?

Ondernemingen worden ertoe aangezet om laadstations voor elektrische (of plug-in-hybride) wagens te installeren die voor het publiek toegankelijk zijn. De fiscale stimulans bestaat uit een verhoogde kostenaftrek van 200% of 150%, afhankelijk van het moment van de investering.

De verhoogde kostenaftrek van 200% is van toepassing voor wie investeert tot en met 31 maart 2023. De verhoging tot 150% is van toepassing op investeringen van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024.

De initiële deadline voor de kostenaftrek van 200% was 31 december 2022, maar dit werd verlengd als gevolg van de lange leveringstermijnen van de laadstations.

Vragen hierover? Aarzel niet om één van onze experten te contacteren.