/

/

vraag nu de subsidie aan voor de internationalisering van uw kmo

Innovatie
22 september 2022

door Stephanie Vanmarcke

Vraag nu de subsidie aan voor de internationalisering van uw kmo

Bent u een innovatieve Vlaamse kmo die zijn activiteiten wil uitbreiden naar nieuwe, buitenlandse markten? Dan kunt u van 22 september tot en met 11 oktober 2022 een starterspakket aanvragen bij FIT (Flanders Investment & Trade). Het aantal dossiers bij FIT is beperkt tot 225, dus wees snel! Hieronder vertellen we u wat u moet doen om deze subsidie aan te vragen.

Vraag nu de subsidie aan voor de internationalisering van uw kmo

De eenmalige subsidie van 7.000 euro is inzetbaar voor alle kosten rond internationalisering (uitgezonderd eigen loonkosten). Het starterspakket kunt u aanvragen, als uw onderneming voldoet aan een resem voorwaarden weliswaar.

We lijsten de belangrijkste hieronder op:

 • Uw onderneming beantwoordt aan de Europese basisdefinitie van een kmo én heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
 • Uw onderneming heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
 • Uw onderneming heeft nog nooit financiële steun ontvangen van FIT.
 • U krijgt voor dezelfde kosten geen andere financiële tegemoetkoming bij een internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.
 • Uw onderneming heeft alle verbintenissen tegenover FIT nageleefd.
 • Uw project dient betrekking te hebben op activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen.
 • Het aandelenkapitaal van uw onderneming is rechtstreeks of onrechtstreeks niet voor meer dan 50% in handen van de overheid is.

Komt u in aanmerking voor de subsidie? Dan dient u een aanvraag in waarbij volgende gegevens moeten worden vermeld:

 • het volledige elektronisch ingevulde aanvraagformulier;
 • een voorstelling van het bedrijf en zijn activiteiten;
 • een duidelijke beschrijving van het project;
 • een uitvoeringsplan van het project over een periode van maximaal 9 maanden;
 • een kostenraming van minimaal het bedrag van de eenmalige subsidie.

Enkel de kosten die gemaakt worden vanaf de dag volgend op de datum van indiening van de aanvraag kunnen in aanmerking worden genomen voor steun. Uiterlijk 9 maanden na goedkeuring van de aanvraag dient u verplicht een evaluatiefiche in te dienen met de resultaten van het gerealiseerd project.

Vragen hierover? Onze ervaren subsidieadviseurs helpen u graag met de opmaak van een onderbouwd dossier om de slaagkans van uw project te vergroten