/

/

in aantocht: afschaffing ziektebriefje voor één dag ziekte

HR Oplossingen
01 augustus 2022

door Elissa Vantomme en Ellen Verstraete

In aantocht: afschaffing ziektebriefje voor één dag ziekte

In juni 2022 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat o.a. voorziet in een vrijstelling voor de werknemer om een medisch getuigschrift in te dienen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, en dit driemaal per kalenderjaar. Bij een vierde afwezigheid of als de werknemer langer dan één dag ziek is, zou hij wel nog een medisch getuigschrift van zijn arts moeten bezorgen.

In aantocht: afschaffing ziektebriefje voor één dag ziekte

De regelgeving zou enkel van toepassing zijn op ondernemingen die minstens 50 werknemers tewerkstellen.

Bijgevolg zullen heel wat werkgevers deze nieuwe maatregel moeten opnemen in hun arbeidsreglement. Het is echter nog wachten op definitieve wetteksten, van zodra die er zijn zullen wij u hierover verder informeren.

Deel dit artikel

Elissa Vantomme

Senior Advisor Social Legal elissa.vantomme@vdl.be

Ellen Verstraete

Senior Manager Social Legal ellen.verstraete@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.