/

/

verstrenging regels detacheringen naar belgië

HR Oplossingen
19 juli 2022

door Lieven Goossens

Verstrenging regels detacheringen naar België

Als gevolg van de omzetting van de Europese Richtlijn 2020/1057 betreffende detachering van bestuurders in de transportsector en tot wijziging van de handhavingsvoorschriften, zijn er sinds 11 juli 2022 strengere regels van toepassing wanneer een buitenlandse werknemer uitgezonden wordt naar België. Deze strengere regels gelden voor alle werkgevers en niet enkel voor werkgevers uit de transportsector. Hieronder vertellen we u er graag meer over.

Verstrenging regels detacheringen naar België

Concreet zijn er verstrengingen voorzien betreffende de inhoud van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer én om een verhoging van het sanctieniveau, als er geen verbindingspersoon werd aangesteld door de detacherende onderneming.

De arbeidsovereenkomst op basis waarvan de werknemer gedetacheerd wordt, moet sinds juli volgende gegevens bevatten:

  • identiteit van de partijen;
  • statutaire zetel van de werkgever;
  • goede omschrijving van de werkzaamheden die verricht zullen worden;
  • begin- en einddatum van de tewerkstelling;
  • salaris en alle loonvoordelen;
  • arbeidsduur;
  • frequentie van uitbetaling van het loon.

Als de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer dit niet voorziet, is de werkgever in overtreding.

Bovendien moet er een verbindingspersoon aangesteld worden door de detacherende onderneming. Als dit niet gebeurd is, riskeert de detacherende werkgever nu niet langer een sanctie van niveau 2, maar een sanctie van niveau 4. Dit wil zeggen dat er voortaan een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een strafrechtelijke boete van 600 tot 6.000 euro of een administratieve boete van 300 tot 3.000 euro toegekend kan worden. Deze bedragen moeten ook nog vermenigvuldigd worden met de toepasselijke opdeciemen.

Vragen hierover? Neem zeker contact op met een sociaaljuridisch adviseur vooraleer u overgaat tot detachering.