/

/

moet u ook uw bedrijfsgegevens vermelden op sociale media?

Legal
01 september 2022

door Wannes Gardin en Magali Anné

Moet u ook uw bedrijfsgegevens vermelden op sociale media?

Recent kwam in de media nog uitvoerig aan bod dat influencers hun adresgegevens zouden moeten delen op sociale mediakanalen zoals Twitter, Instagram, Facebook, … Maar gelden deze regels enkel voor influencers of zijn ze ook van toepassing voor uw onderneming? Wij zochten het voor u uit!

Moet u ook, zoals influencers, uw bedrijfsgegevens vermelden op sociale media?

Voor wie geldt dit?

De regels over de verplichte vermelding van bedrijfsgegevens op sociale media, opgenomen in het Wetboek Economisch Recht, gelden evenwel niet enkel voor influencers maar voor alle ondernemingen die actief zijn als  “dienstverlener van de informatiemaatschappij”. Met andere woorden, zowat elke onderneming die gebruikmaakt van moderne media.

Uit recente controle van de FOD Economie blijkt echter dat 1 op 3 ondernemingen hiermee niet in orde is. Heel wat ondernemingen kregen inmiddels al een waarschuwing in de bus met de vraag het nodige te doen.   

Wat moet u vermelden?

In het licht van deze hernieuwde aandacht rond het delen van bedrijfsgegevens op sociale media, waarop u ook als onderneming actief kan zijn, lijsten we hier voor u nog even de vereiste vermeldingen op. Deze gelden voor elke onderneming, ongeacht deze producten of diensten verkoopt via het sociale mediaplatform.

Graag zetten we hier nog even de minimale vermeldingen op een rijtje: 

  • De naam of handelsnaam van uw onderneming;
  • Het adres van uw onderneming;
  • Uw e-mailadres (indien van toepassing);
  • Uw ondernemingsnummer + btw-nummer;

Als het gaat om activiteiten die behoren tot een  gereglementeerd beroep, dan dient u eveneens informatie mee te delen omtrent de beroepstitel, beroepsregels en de bevoegde beroepsvereniging.

Is uw activiteit aan een vergunningsplicht onderworpen? Dan dient u ook de gegevens van de toezichthoudende overheid te vermelden.

Bovendien herinneren we u graag dat als u uw onderneming organiseert vanuit een vennootschap, het wetboek van Vennootschappen en verenigingen enkele zaken voorziet die u zeker ook moet vermelden: 

  • De rechtsvorm; 
  • Het adres van de zetel (en het adres van uw onderneming, indien dat verschilt van de maatschappelijke zetel); 
  • Het woord rechtspersonenregister (of de afkorting ‘RPR’), gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen uw vennootschap haar zetel heeft gevolgd door het ondernemingsnummer; 
  • In voorkomend geval de vermelding dat de vennootschap in vereffening is;


Het is duidelijk dat de economische inspectie de laatste tijd sterk inzet op de controle van de correcte vermelding van bedrijfsgegevens bij het gebruik van sociale media. Het kan dus nuttig zijn om even na te gaan of de pagina’s op de diverse sociale media van uw onderneming aan de wettelijke vereisten voldoen. 

Vragen hierover? Onze specialisten staan steevast ter uw beschikking.

Deel dit artikel

Wannes Gardin

Business Manager Legal wannes.gardin@vdl.be

Magali Anné

Advisor Legal magali.anne@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.