/

/

brengt de aangekondigde belastinghervorming een oplossing voor uw latrelatie?

Tax
14 juli 2022

door Ine Coolman en Hannelore Durieu

Brengt de aangekondigde belastinghervorming een oplossing voor uw latrelatie?

Liefde kent geen grenzen, de fiscale wetgeving helaas wel. Onder impuls van de internationalisering en digitalisatie komt het steeds vaker voor dat omwille van diverse redenen koppels soms (tijdelijk) niet samenwonen. Voor gehuwde koppels betekent dit vaak een complicatie op het vlak van hun belastingsituatie. Hoe gaat u hier best mee om?

symbols love couple man woman hand holding together

Gehuwden in België 

Op basis van het Belgische interne recht zijn echtgenoten ofwel beiden rijksinwoner, ofwel beiden niet-rijksinwoner. Twee gehuwden zijn dus in principe aan dezelfde belasting onderworpen en hun inkomsten zijn gezamenlijk belastbaar.

Fiscaal rijksinwonerschap

Als twee echtgenoten in een internationale context om een bepaalde reden gescheiden van elkaar leven, dan wordt het fiscaal rijksinwonerschap een complexer gegeven.

Op basis van de interne fiscale wetgevingen van de betrokken landen, is het mogelijk dat de echtgenoten in beide landen als fiscaal rijksinwoner worden aangemerkt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u quasi permanent in het buitenland verblijft en daar bijgevolg als fiscaal inwoner wordt beschouwd, terwijl uw partner in België verblijft. In dit geval hanteert de Belgische administratie het onweerlegbaar vermoeden dat België de hoofdverblijfplaats is van beide partners.

Dubbele taxatie mogelijk

Wanneer u als fiscaal rijksinwoner wordt aanschouwd van een land, dan mag dit land in principe uw wereldwijd inkomen belasten. Indien u dus in 2 landen als fiscaal rijksinwoner wordt beschouwd, treedt er mogelijks een dubbele taxatie op.

Om deze dubbele taxatie te vermijden werden er verschillende dubbelbelastingverdragen onderhandeld met diverse landen. In dergelijke verdragen wordt er bepaald welke elementen er moet worden weerhouden, om te bepalen in welk land iemand als rijksinwoner beschouwd moet worden en dus bijgevolg het wereldwijd inkomen mag belasten.

Ondanks deze verdragen is het nog steeds mogelijk dat beide landen een aanknopingspunt zien om u als fiscaal rijksinwoner te beschouwen. Als dit het geval is, dan moeten beide landen met elkaar in overleg gaan om te bepalen waar u inwoner bent.

Oplossing?

In dergelijke gevallen kan de oplossing soms worden gevonden in de situatie van een feitelijke scheiding. Deze is echter niet altijd toepasbaar. Vaak komt het er op neer dat er in dergelijke situaties in dialoog moet gegaan worden met de verschillende belastingadministraties, om een correcte en pragmatische aanpak te kunnen hanteren.

Misschien kan de aangekondigde brede fiscale hervorming soelaas bieden in de toekomst? Daarin werd immers aanbevolen om de belastingheffing aan te passen waardoor het onderscheid tussen afzonderlijke en gemeenschappelijke aanslagen zou verdwijnen. Dit thema blijft dus brandend actueel en wordt uiteraard door onze experten verder opgevolgd.

Zit u in dergelijke situatie en heeft u fiscaal advies nodig omtrent deze complexe analyse, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder!

Deel dit artikel

Ine Coolman

Advisor International ine.coolman@vdl.be

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.