/

/

de fiscale keerzijde van een influencer

Tax
28 juni 2022

door Emiel Vanhée

De fiscale keerzijde van een influencer

Influencers. Ze zijn alom vertegenwoordigd op sociale media. Ze hebben een hele resem volgers, die nauwgezet iedere stap in hun leven volgen. Ze bevelen vaak via hun platform producten en diensten aan, waarna u – bewust of onbewust – getriggerd bent die te kopen. Maar ieder beroep heeft zijn (fiscale) plichten en bij influencers is dit niet anders. Naar aanleiding van enkele recente parlementaire vragen en een toelichting door de Fiscale Administratie gaan we graag dieper in op de fiscale verplichtingen.

De fiscale keerzijde van een influencer

Wat met de personenbelasting?

De inkomsten die een influencer verkrijgt kunnen gekwalificeerd worden als beroepsinkomen of als divers inkomen.

Divers inkomen

Inkomsten vormen een divers inkomen wanneer het occasionele activiteiten zijn, zonder dat hiervoor een organisatie is voor opgezet. Deze inkomsten moeten aangegeven worden in de aangifte personenbelasting en worden belast aan een vlak tarief van 33%. Gemaakte kosten kunnen in mindering gebracht worden.

Beroepsinkomen

Naast diverse inkomsten kunnen de vergoedingen ook worden belast als een beroepsinkomen. Dit betekent dat ze, na aftrek van de kosten, worden belast aan de progressieve tarieven.

De wetgever kijkt naar de feitelijke omstandigheden om te bepalen hoe de inkomsten worden belast. Krijgt de influencer bijvoorbeeld opdrachten binnen via een tussenpersoon of agentschap? Dan is de influencer erop gericht om hun activiteit zo te organiseren dat de inkomsten vallen onder beroepsinkomsten.

Gratis ontvangen producten of diensten

Een influencer die reclamediensten verricht in ruil voor gratis producten of diensten, moet er rekening mee houden dat deze "inkomsten" ook belastbaar zijn. De minister beschouwt dergelijke vergoedingsmogelijkheden als een belastbaar voordeel alle aard. Het belastbaar bedrag is in dat geval de normale aankoopwaarde die het goed of dienst heeft. Dit bedrag dient opgenomen te worden als divers inkomen of als beroepsinkomen in de aangifte personenbelasting.

En wat met de btw?

Een influencer die geregeld (dagelijks, wekelijks of maandelijks) en zelfstandig dienstprestaties levert voor de uitoefening van een economische activiteit is btw-plichtig. In dat geval moet de influencer zich registeren voor btw-doeleinden. Bijgevolg zorgt dit voor een aantal verplichtingen.

Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat de facturen met btw moeten worden opgemaakt en deze btw moet worden doorgestort aan de Staat. Daarnaast kan de btw op aankoopfacturen in aftrek genomen worden.

Het is ook mogelijk om als influencer gebruik te maken van een vrijstellingsregeling. De (jaarlijkse) omzet moet in dat geval lager zijn dan 25.000 euro (exclusief btw). De registratie voor btw-doeleinden moet echter wel nog steeds gebeuren, maar veel andere btw-verplichtingen vallen weg. Zo moet er onder meer geen btw meer aangerekend worden en geen periodieke aangiftes meer ingediend worden.

Heeft u vragen op vlak van btw of over de inkomsten die een influencer ontvangt? Neem dan zeker contact op met onze experten.