/

/

vergeet uw groepsstructuur niet bij toepassing van de groepsbijdrage

Tax
14 juni 2022

door Arne Decorte en Emiel Vanhée

Vergeet uw groepsstructuur niet bij toepassing van de groepsbijdrage

Sinds aanslagjaar 2020 kunnen vennootschappen genieten van de groepsbijdrage. Maar wat is de groepsbijdrage nu precies? En in welk geval is die interessant voor u? We bespreken in dit artikel wat de groepsbijdrage kan betekenen voor uw vennootschap(pen).

Vergeet uw groepsstructuur niet bij toepassing van de groepsbijdrage

Wat is de groepsbijdrage?

Bij een groepsbijdrage kan de winstgevende vennootschap binnen een groep vennootschappen (een deel van) haar winsten overdragen aan een andere groepsvennootschap die in datzelfde aanslagjaar verliezen heeft geleden. Het gevolg van het toepassen van de groepsbijdrage is dat de winstgevende vennootschap minder vennootschapsbelasting betaalt. De verlieslatende vennootschap moet hierdoor geen of minder verliezen overdragen naar een volgend boekjaar.

Vergoeding

Om gebruik te maken van de groepsbijdrage moet de winstgevende vennootschap een vergoeding betalen aan de verlieslatende vennootschap. Deze vergoeding betreft het bedrag dat de winstgevende vennootschap aan belastingen uitspaarde dankzij de groepsbijdrage.

Wat zijn de voordelen?

De vergoeding die betaald wordt aan de verlieslatende vennootschap zorgt ervoor dat er minder vennootschapsbelasting stroomt naar de Fiscale Administratie. De vergoeding wordt namelijk betaald aan de verlieslatende vennootschap. De toepassing van de groepsbijdrage leidt dus tot een lagere cash-out op groepsniveau.

Verbonden vennootschap

Niet iedere onderneming kan beroep doen op de groepsbijdrage. Enkel verbonden vennootschappen kunnen ervan genieten. Concreet betekent dit dat enkel vennootschappen of inrichtingen die gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar beschouwd worden als moeder- en dochtervennootschappen of als zustervennootschappen de groepsbijdrage kunnen toepassen. Daarnaast is er een deelnemingsvereiste noodzakelijk van minstens 90%.

Optimaliseer uw groepsstructuur

Om de groepsbijdrage te kunnen toepassen, is een degelijke groepsstructuur dus van cruciaal belang. Daarom kan er nu reeds een holdingstructuur worden opgezet om in de toekomst van de groepsbijdrage te kunnen genieten. Naast de toepassing van de groepsbijdrage brengt dergelijke holdingstructuur nog heel wat andere voordelen met zich mee. Denk onder andere aan de optimalisatie van financierings- en vergoedingsstromen, het centraliseren van personeel, het afzonderen van ondernemersrisico, successieplanning, etc. Een degelijke groepsstructuur is dus van uitermate belang.

Heeft u vragen over de groepsbijdrage of over optimalisaties in uw groepsstructuur? Neem dan zeker contact op met onze experten!

Deel dit artikel

Arne Decorte

Emiel Vanhée

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.