/

/

verlenging aanvraagtermijn nieuw expatregime

Tax
16 mei 2022

door Eline Demeyere en Hannelore Durieu

Verlenging aanvraagtermijn nieuw expatregime

Op 1 januari 2022 is het nieuwe expatregime in België in werking getreden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ‘ingekomen belastingplichtigen’ en ‘ingekomen onderzoekers’ genieten van een fiscaal voordeel, gerekend op hun bezoldigingen voor de geleverde prestaties in België.

Verlenging aanvraagtermijn nieuw expatregime

Het nieuwe expatregime kan bij de administratie aangevraagd worden gedurende een beperkte termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de aanvang van de tewerkstelling in België. Deze termijn bleek veel te kort voor de belastingplichtigen die gedurende de eerste maanden van 2022 in België zijn opgestart. De regering heeft daarom beslist om de aanvraagtermijn voor deze dossiers te verlengen tot 31 juli 2022. Deze termijn wordt nu bevestigd in de nieuwe circulaire (2022/C/47) die werd gepubliceerd op 6 mei 2022.

31 juli 2022 is overigens ook de deadline voor wie van het oude expatregime geniet én ervoor opteert het nieuwe regime aan te vragen, als alle voorwaarden voldaan zijn uiteraard. Wie niet opteert voor deze mogelijkheid of wordt geweigerd, krijgt een overgangsperiode van 2 jaar. De voordelen van het oude expatregime kunnen in dit geval verder toegepast worden tot en met 31 december 2023, als de voorwaarden van het oude regime voldaan zijn. Hieronder lichten we u graag nog even de krachtlijnen van de nieuwe regeling toe.

Voor wie geldt de regeling?

 • Werknemers of bedrijfsleiders (geen oprichter/medeoprichter of vennootschap waarin men 30% of meer van de aandelen bezit). In geval van onderzoekers komen alleen de werknemers in aanmerking.
 • Belgisch fiscaal rijksinwoner, tenzij op basis van een woonplaatsattest kan aangetoond worden dat de fiscale woonplaats in de woonstaat werd behouden.
 • Voor onderzoekers is een diploma of relevante beroepservaring ook vereist.

Wanneer?

Bij rechtstreekse aanwerving in het buitenland of terbeschikkingstelling binnen een multinationale groep waarbij belastbare bezoldigde activiteiten worden uitgeoefend in België.

Wat zijn de voorwaarden? 

1) In de loop van de 60 maanden voorafgaand aan de indiensttreding in België:

  • Geen rijksinwoner zijn geweest.
  • Niet gewoond hebben binnen een afstand van 150 km van de grens.
  • Niet onderworpen zijn geweest aan de belasting van niet-inwoners voor beroepsinkomsten in België.

  2) Een minimum bezoldiging ontvangen voor de geleverde prestaties in België van minimum 75.000 euro per kalenderjaar (deze voorwaarde geldt niet voor onderzoekers). In bepaalde gevallen zijn pro rata regels van toepassing.

  3) Akkoord verkrijgen van de administratie (aanvraag in te dienen door de werkgever per mail of via MyMinfin) 

  Voordeel?

  • Fiscaal vrijgestelde kosten eigen aan de werkgever van maximaal 30% van de brutobezoldiging (bovenop de afgesproken brutobezoldiging).
  • Netto terugbetaling van een limitatief aantal uitgaven die voortkomen uit de tewerkstelling in België (verhuiskosten naar België, inrichtingskosten van de woning in België en schoolgeld).

  Duur van het statuut?

  Maximum 5 jaar. Verlenging met 3 jaar is mogelijk.

  Voor een uitgebreide toelichting over de nieuwe regeling verwijzen we graag naar dit vorig artikel. Heeft u vragen over het nieuwe expatregime? Neem dan zeker contact op met één van onze experten via onderstaand formulier.

  Deel dit artikel

  Eline Demeyere

  Manager International eline.demeyere@vdl.be

  Hannelore Durieu

  Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

  Disclaimer
  Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


  Nieuws en inzichten

  Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.