/

/

geniet van vermindering van onroerende voorheffing door leegstand

Tax
27 januari 2022

door Siel Demeyer

Geniet van vermindering van onroerende voorheffing door leegstand

In 2021 werden bepaalde sectoren opnieuw gedwongen om hun activiteiten voor een bepaalde periode onderbreken. Heel wat onroerende goederen stonden daardoor leeg en brachten geen inkomsten op.

istanbul turkey december 2020 city main attractions during introduction full lockdown due new wave covid 19

Voor gebouwen gelegen in het Vlaams Gewest kan u onder bepaalde voorwaarden genieten van een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing wegens improductiviteit:

  • Er is sprake van improductiviteit indien u (buiten uw wil) uw eigen pand zelf niet kon gebruiken door de opgelegde coronamaatregelen
  • De improductiviteit heeft in 2021 minstens 90 dagen geduurd. Deze periode moet niet aaneensluitend zijn
  • Het moet gaan om een niet-gemeubileerd gebouw. Gebouwen met industriële, ambachtelijke of handelsdoeleinden worden als niet-gemeubileerd beschouwd indien het meubilair in direct verband staat met de uitbating.

Indien u van deze proportionele vermindering wens te genieten, moet u ten laatste op 31 maart 2022 een bezwaarschrift indienen tegen het aanslagbiljet onroerende voorheffing.

Bij Vandelanotte helpen we u graag verder bij opstellen en indienen van dit bezwaarschrift. Neem contact op met uw accountmanager of één van onze specialisten via contact@vdl.be.