/

/

btw-aftrek bedrijfswagens

Berekeningstools

btw-aftrek bedrijfswagens

Sinds 2013 zijn de nieuwe regels inzake de BTW-aftrek voor bedrijfswagens op alle btw-plichtigen van toepassing. Daar waar voorheen de BTW-aftrek werd beperkt tot 50% en er vervolgens BTW verschuldigd was op het bedrag van het voordeel van alle aard wordt de BTW-aftrek nu meteen beperkt tot het percentage professioneel gebruik. Er blijft echter een maximum aftrek van 50% van toepassing.

Om de belastingplichtigen in staat te stellen hun professioneel gebruik vast te stellen werden via een aantal beslissingen van de BTW-administratie 3 methodes toegestaan.

Met onderstaande tool kunt u de methode bepalen die in uw concreet geval (per bedrijfswagen) het grootste recht op aftrek oplevert. Let wel: de berekeningen gelden specifiek voor bedrijfswagens waarvoor de werknemer of bedrijfsleider zelf geen eigen bijdrage heeft betaald. De berekeningen gelden tevens niet voor lichte vrachtwagens die aan een ander regime zijn onderworpen.

btw-aftrek bedrijfswagens

Wij beschikken over een team van specialisten die dagelijks de nieuwe wetgeving op de voet volgt. Wens je meer informatie over de specifiek geldende regelingen, neem dan contact op via contact@vdl.be.

Disclaimer
Aan de uitwerking van deze tools werd door Vandelanotte en zijn medewerkers de nodige zorg en aandacht besteed. Deze tools geven dan ook een zo volledig mogelijk en actueel resultaat. Ondanks alle inspanningen bij het ontwerpen van de berekeningsprogramma's kan Vandelanotte de volledigheid en accuraatheid echter niet garanderen. Het gebruik van deze tools is op eigen verantwoordelijkheid en risico.