Kies uw taal:
Nieuws 5 september 2019 Door Wannes Gardin en Francis Rysman

Herstructurering van vzw’s en stichtingen in het WVV: nieuwe mogelijkheden

Herstructurering van vzw’s en stichtingen in het WVV: nieuwe mogelijkheden

Fusie en splitsing voor vzw’s, i-vzw’s en stichtingen

Vereisten qua verslaggeving

Het verrichtingsvoorstel

Het controleverslag van de commissaris

Herstructurering van vzw’s en stichtingen in het WVV: nieuwe mogelijkheden

Gevolgen van de fusie of splitsing

  • +gaat het gehele vermogen van de ontbonden rechtspersoon (zowel rechten, als verplichtingen) over op de verkrijgende rechtspersoon of rechtspersonen (in voorkomend geval : overeenkomstig de verdeling volgens het “verrichtingsvoorstel”);
  • +houden de ontbonden rechtspersonen van rechtswege op te bestaan;
  • +verliezen de leden van de ontbonden vereniging hun hoedanigheid, tenzij het verrichtingsvoorstel bepaalt dat zij van rechtswege lid worden van de verkrijgende vzw of internationale vzw.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Wannes Gardin
Wannes Gardin
Francis Rysman