International

Transfer pricing

Is jouw onderneming internationaal actief via een aparte vennootschap of de opzet van een bijkantoor? Dan creëer je met jouw onderneming toegevoegde waarde over de grenzen heen. En daar bestaan specifieke transfer pricing- of verrekenregels voor. Omdat de fiscus wil vermijden dat de belastbare basis verschuift naar andere landen met een lagere belastingdruk, neemt de controle op deze regels alleen maar toe.

Verrekenprijzen voor je buitenlandse dochterondernemingen

Als ondernemer ben je dus maar beter goed voorbereid, en dat doe je met een consistente aanpak. Dat wil zeggen dat je in elk land kan aantonen dat je aan de transfer pricing-regels hebt voldaan. Zo vermijd je financiële katers door geschillen of boetes. Niet zeker hoe je hier aan begint? Bij Vandelanotte kan je rekenen op een aanpak die helemaal afgestemd is op de omvang en complexiteit van jouw onderneming.

Je kan onder meer voor volgende zaken bij ons terecht:

  • het uitwerken van een correct en optimaal transfer pricing-beleid voor jouw internationale groep;

  • de voorbereiding op een mogelijke controle;

  • de nodige documentatieverplichtingen;

  • het analyseren van de toepasselijke dubbelbelastingverdragen en de bijhorende gevolgen.


Toch nog een andere vraag? Samen met onze internationale partners van de Leading Edge Alliance, zoeken we het graag voor je uit.