/

/

esf (europees sociaal fonds)

ESF (Europees Sociaal Fonds)

Europese Steun voor opleidingstraject en loopbaanbeleid

1532931960 Combinatielogo Esf

More2People

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar de accountancywereld vandaag voor staat, werd een intern veranderingstraject opgestart. In dit kader werd gekozen voor een opsplitsing in commerciële en technische medewerkers. Daarnaast wordt werk gemaakt van een verdere digitalisering en een verbetering van het intern procesmanagement. Om de medewerkers ten volle te betrekken in dit traject, werd een opleidingstraject georganiseerd voor de medewerkers van Vandelanotte. Hierbij wordt enerzijds ingezet op het verbeteren van de sociale competenties en anderzijds op een efficiëntere interne werking. Vandelanotte kreeg hiervoor steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van de oproep ‘opleidingen in Bedrijven’. Dit project kreeg de naam More2People.

More4People

De hoofddoelstelling van dit project is om het HR-beleid van Vandelanotte zo te organiseren, dat we onze mensen niet alleen ondersteunen, maar dat we hen ook begeleiden in hun ontwikkeling. Zo wordt sterk ingezet op een duidelijk onthaal en een lange en intensieve opvolging, met oog voor opleidingen op maat én persoonlijke ontwikkeling. Maar ook het optimaal inzetten van de competenties van onze medewerkers om hen blijvend te boeien en hun kennis up-to-date te houden is van groot belang. Daarnaast hebben we ook oog voor een goede work-life balance zodat mensen kunnen werken en beloond worden op een manier die past binnen hun eigen leven. Vandelanotte kreeg hiervoor steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit project kreeg de naam More4People.

Deel deze pagina

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.