Legal

Bedrijf overnemen, verkopen of overlaten

De overname of verkoop van jouw onderneming is een belangrijk sleutelmoment. En dat is logisch, want naast de mentale impact brengt een overname- of verkoopproces heel wat complexe juridische vragen met zich mee. Wens je zelf een bestaande onderneming over te nemen? Dan is een grondige voorbereiding ook een must. Onze overnamebegeleiding is erop gericht om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen, vanaf de eerste prille onderhandelingen tot en met de definitieve overeenkomst.

Overname- of verkoopovereenkomsten

Laat je jouw onderneming of aandelen over? Dan starten we meestal met een intentieverklaring. Daarin vind je de algemene principes van de overname, de prijs en andere voorwaarden. Daarna volgt een due diligence, waarbij de mogelijke risico’s van de overname in kaart worden gebracht. De finale afspraken komen in een definitieve overeenkomst, samen met de aansprakelijkheid van beide partijen. 

Ben jij de partij die een ander bedrijf wil overnemen? Dan kan je ook bij ons terecht voor alle voorbereidingen, onderhandelingen en nazorg. Een geslaagde overname is gebaseerd op een duidelijke strategie en een goed inzicht in je financiële mogelijkheden. Dankzij onze juridische kennis, maar ook onze kennis op vlak van boekhouden, fiscaliteit en audit kunnen wij een goede analyse maken vanuit alle standpunten.

Afspraken rond vertrouwelijkheid en exclusiviteit

Een overname of verkoop gaat vaak gepaard met het delen van gevoelige informatie over klanten, leveranciers, productieprocessen ... Die informatie moet dan ook maximaal beschermd of afgeschermd worden. Het feit dat er onderhandelingen omtrent een eventuele overname bezig zijn, kan op zich al gevoelig liggen. Om het goede verloop van de onderhandelingen te bevorderen, zorgen we ervoor dat alle gesprekken binnen een vertrouwelijk kader plaatsvinden.

Gedeelde vennootschappen

Binnen een gedeelde vennootschap raden we je aan om de rolverdeling duidelijk vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Of het nu gaat om een operationele fusie of een joint venture, je doet er goed aan om de afspraken omtrent de overdraagbaarheid van aandelen, de werking van de gedeelde vennootschap en haar verschillende organen vast te leggen op papier. Door hierin op te nemen hoe jullie met conflicten zullen omgaan, wordt de kans op een conflict al meteen een pak kleiner.