/

/

/

/

vandelanotte begeleidde complexe fusie van 3 woonactoren

Getuigenis van een Klant

Vandelanotte begeleidde complexe fusie van 3 woonactoren

Vlaanderen is volop bezig met het hertekenen van de kaart van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren. Op het terrein betekent dat: heel wat fusies. De sociale huisvestingsmaatschappijen !Mpuls uit Menen en De Leie uit Wervik smolten eind 2022 officieel samen. Een complexe operatie, waarbij de begeleiding van Vandelanotte onmisbaar was.

Vandelanotte begeleidde complexe fusie van 3 woonactoren
v.l.n.r. Renaat Vandenbulcke (schepen huisvesting Menen), Sonny Ghesquière (directeur Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik), Mathieu Roelens (Manager Legal bij Vandelanotte)

Het idee achter de hervorming is logisch: het hele proces om een sociale woning te vinden gemakkelijker maken. De 88 sociale huisvestingsmaatschappijen (die eigen patrimonium verhuren) en 48 sociale verhuurkantoren (die voornamelijk woningen huren van particulieren en die verhuren aan derden) worden gereduceerd tot 42 woonmaatschappijen. Dat moet enerzijds hun efficiëntie verhogen en anderzijds hun slagkracht vergroten, onder andere door gemeentebesturen nauwer te betrekken. “De Vlaamse regering moedigt aan dat steden en gemeenten hun eigen patrimonium overdragen aan de woonmaatschappijen. In Menen kozen we er al in 2018 voor om dat te doen”, vertelt schepen Renaat Vandenbulcke. Sonny Ghesquière vult aan: “Daardoor konden huurders in Menen bij één partij terecht, in plaats van zowel bij de stad, het OCMW én de huisvestingsmaatschappij te moeten aankloppen. Op dat vlak waren we een voorloper, een woonmaatschappij avant la lettre”.

Je moet voor zo’n dossier kunnen terugvallen op een externe partner die de nodige knowhow en connecties heeft. Sonny Ghesquière en Renaat Vandenbulcke , !Mpuls Menen-Wervik

Vroeger overlapten de werkingsgebieden van woonactoren vaak; voortaan mag per regio maar één woonmaatschappij actief zijn. Dat brengt dus samensmeltingen en afsplitsingen van verschillende vennootschappen met zich mee. Het betekent ook dat een woonactor enkel nog patrimonium mag bezitten op zijn eigen grondgebied, waar de eigendommen vroeger versnipperd lagen over verschillende gemeentes. CVBA De Leie had bijvoorbeeld niet alleen woningen in Wervik, maar ook in Mesen, Avelgem en Wijtschate. Die moeten nu overgedragen worden naar de woonmaatschappijen in die regio’s. Hoe dat juridisch precies is zijn werk moet gaan, ligt nog niet helemaal vast.

Gelet op onder meer de sociale insteek van de hele operatie, ligt de voorkeur van de Vlaamse overheid eerder bij overdrachten tegen aandelen dan een gewone koop-verkoop. De bevoegde Vlaamse instanties (onder de vorm van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het agentschap Wonen-Vlaanderen, die eind 2022 trouwens zelf fusioneerden tot het nieuwe ‘Wonen in Vlaanderen’) stellen ook de schenkingspiste als mogelijkheid voor, maar wijzen zelf onmiddellijk op een eventuele fiscale impact als grote bedenking. U ziet: complexe materie.

Vandelanotte begeleidde complexe fusie van 3 woonactoren

Strakke planning

Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse overheid over de nieuwe woonmaatschappijen; op 11 februari zaten de vertegenwoordigers van de stadsbesturen van Menen en Wervik al samen om knopen door te hakken. Omdat de fusies en overdrachten zo’n complexe onderneming zijn, besloot het bestuur om zich te laten bijstaan door een specialist. De keuze was snel gemaakt, want het werkte bij een eerdere operatie in 2017 al samen met Vandelanotte. “Toen werkte ik eerder op de achtergrond voor de juridische begeleiding, nu leidde ik het traject”, vertelt Mathieu Roelens.

De hele operatie kort samengevat: de 2 bestaande CVBA’s smolten samen tot een nieuwe BV. “De eerste stap was om de doelstellingen van de betrokkenen te bespreken en op basis daarvan een tijdlijn op te stellen”, vertelt Mathieu. “Daarna verzamelden we alle nodige juridische informatie over beide organisaties in een digitale dataroom. Dat gebeurde in samenwerking met het notariaat, want voor alle onroerende goederen – en dat zijn er heel wat – moesten diverse opzoekingen gebeuren. De planning was strak, want 6 weken voor de fusieakte moesten de 2 raden van bestuur het fusievoorstel neerleggen bij de rechtbank, wat diverse juridische documenten met zich meebrengt. Bovenal werd de timing van het geheel bepaald door het in te dienen dossier met oog op de erkenning als woonmaatschappij. Dat dossier diende om allerhande redenen in feite klaar te zijn minstens 3, maar liefst zelfs 4 maanden voor de fusieakte. Het moest onder andere ook al finale teksten van statuten en het interne reglement bevatten. Tijdens het hele proces stonden we uiteraard klaar voor allerlei vragen.

Het traject is zo vlot verlopen dankzij de open communicatie tussen de verschillende spelers. Mathieu Roelens , Vandelanotte

Verschillende domeinen

Op juridisch vlak werkt Vandelanotte aan de begeleiding van vorming tot woonmaatschappijen in 3 teams van telkens 2 personen. “Tegelijk zijn er ook een aantal financiële experts bij betrokken. Andere collega’s bestuderen dan weer de fiscale impact. En gezien het personeel van de organisaties zo’n belangrijke factor is, zijn er ook Vandelanotte-medewerkers die alles bekijken vanuit een hr-/ sociaalrechtelijke invalshoek.”

Op 21 oktober kwam minister Diependaele langs voor de officiële erkenning van de nieuwe woonmaatschappij, opmerkend dat !Mpuls Menen-Wervik samen met de woonmaatschappij in de Vlaamse Ardennen de titel van ‘eerste woonmaatschappij in Vlaanderen’ mag dragen. “Dat zegt zeker iets over de vlotheid van het traject”, vindt Mathieu Roelens. “Dat heeft te maken met de voeling van en open communicatie tussen de verschillende spelers. Heel aangenaam werken was dat.” Ook Sonny en Renaat kijken met een positief gevoel terug op de samenwerking. “Je moet voor zo’n dossier kunnen terugvallen op een externe partner die de nodige knowhow en connecties heeft. Het was een logische beslissing om opnieuw met Vandelanotte te werken: we kenden elkaar al en het vertrouwen was er. We zijn heel tevreden.”

Het werk zit er trouwens nog niet op, want het sociaal verhuurkantoor Woonsleutel uit Ieper wordt de komende maanden nog gesplitst, om zo het Meense en Wervikse deel te laten samensmelten met !Mpuls Menen Wervik. De nieuwe woonmaatschappij zal na die operatie in totaal 31 personeelsleden tellen.

Deel deze pagina

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Meer verhalen

Getuigenis van een Klant

Al toen ze een prille tiener was, wist Liesbet Maenhout wat ze later wilde worden: osteopaat. Na het middelbaar trok ze daarvoor naar Engeland, waar ze 4 jaar studeerde en nog 3 jaar bleef ‘plakken’. Ze keerde terug naar België, werkte in Brugge en Roeselare, en verhuisde enkele maanden geleden met haar praktijk naar Ruddervoorde.

Lees verder