Informatiebeveiliging - ISO 27001

In de snel evoluerende digitale wereld is geen enkele organisatie immuun voor de dreiging van cyberaanvallen en datalekken. Het waarborgen van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en nauwkeurigheid van informatie is echter van cruciaal belang om organisatiedoelstellingen te bereiken.

Opzetten van een systeem voor informatieveiligheid

Het opzetten van een systeem voor informatieveiligheid (Information Security Management System - ISMS) biedt een gestructureerde en op risico gebaseerde aanpak. Hierbij worden de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie, de processen en de ondersteunende IT-systemen in overweging genomen om de beveiliging van informatie te waarborgen. Deze aanpak is haalbaar voor organisaties van elke omvang.

Wat houdt ISO 27001 in?

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. De norm legt de vereisten vast voor beleidslijnen, procedures, processen en systemen die nodig zijn om risico's adequaat te beheren.

Waarom kiezen voor ISO 27001?

  • Het behalen van het ISO 27001-certificaat geeft uw klanten en andere stakeholders het nodige vertrouwen in de beveiliging van hun data.

  • Het biedt niet alleen geruststelling aan bestaande klanten, maar trekt ook potentiële klanten aan door de aandacht en zorg die uw organisatie besteedt aan informatiebeveiliging.

  • Een ISMS op basis van ISO 27001 zorgt voor naleving van relevante wetgeving.

  • Bij de implementatie van ISO 27001 worden rollen, verantwoordelijkheden en procedures duidelijk vastgelegd en gestroomlijnd, waardoor uw organisatie aan efficiëntie wint.

  • Continuïteitsrisico's worden tot een minimum beperkt.

Wat kan Vandelanotte betekenen voor jouw onderneming?

Met onze expertise in informatieveiligheid en risicomanagement helpen wij jou met:

  • Het opzetten van een ISMS in jouw organisatie;

  • Voorbereiding en begeleiding bij het behalen van het ISO 27001-certificaat;

  • Evaluatie van jouw systeem met concrete aanbevelingen om de volwassenheid te verhogen.