Tax
24 oktober 2023

Vermindering van onroerende voorheffing voor leegstaande gebouwen

door Siel Demeyer

Wie eigenaar is van een onroerend goed ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing. Ook eigenaars van een leegstaand onroerend goed dat geen inkomsten opbracht, ontvangen dit aanslagbiljet. In dit geval is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een proportionele vermindering te krijgen van de onroerende voorheffing.

Vlaams Gewest

Voor leegstaande gebouwen gelegen in het Vlaams Gewest kan je onder volgende voorwaarden genieten van een vermindering van de onroerende voorheffing:

  • Het gaat om een niet-gemeubileerd gebouw. Gebouwen met industriële, ambachtelijke of handelsdoeleinden worden als niet-gemeubileerd beschouwd indien het meubilair in direct verband staat met de uitbating.

  • De improductiviteit heeft gedurende het aanslagjaar minstens 90 dagen geduurd. Deze periode moet niet aaneensluitend zijn.

  • Indien de improductiviteit meer dan 12 maanden aanhoudt, is vereist dat het onvrijwillig karakter wordt aangetoond. Zo kan de leegstand te wijten zijn aan afbraak- of verbouwingswerken, de beoogde verkoop of verhuring van het onroerend goed, een lopende rechtszaak of gerechtelijke procedure of bodemverontreiniging.

Indien je van deze proportionele vermindering wenst te genieten voor aanslagjaar 2023, moet je ten laatste op 31 maart 2024 een bezwaarschrift indienen tegen het aanslagbiljet onroerende voorheffing.

Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor gebouwen gelegen in het Waals Gewest is een gelijkaardige regeling van toepassing. De improductiviteit moet hier een minimumduur hebben van 180 dagen. Het verzoek tot vermindering moet bij de Waalse belastingadministratie worden ingediend binnen de zes maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Voor onroerende goederen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er geen mogelijkheid tot vermindering wegens improductiviteit.

Bij Vandelanotte helpen we je graag verder bij het opstellen en indienen van dit bezwaarschrift. Neem contact op met jouw accountmanager of één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.