/

/

nieuw dubbelbelastingverdrag tussen belgië en nederland

Tax & Legal
23 juni 2023

door Biene Ongenaert en Febe Louage

Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland

Op 21 juni 2023 werd het nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland ondertekend. De onderhandelingen waren al enige tijd aan de gang en het nieuw verdrag zou een oplossing moeten bieden voor enkele knelpunten in het huidig dubbelbelastingverdrag.

Twee mensen schudden elkaar de hand voor een vlag van Nederland en België

In het nieuw dubbelbelastingverdrag is een aangepaste regelgeving opgenomen voor leraren en internationale sporters of artiesten die over de grens werken. Het nieuw verdrag voorziet ook in enkele aanpassingen voor directeur-grootaandeelhouders die naar België emigreren. Daarnaast neemt het nieuw verdrag, in overeenstemming met het BEPS-actieplan, maatregelen om verdragsmisbruik te vermijden.

Het nieuw verdrag biedt jammer genoeg nog geen oplossing  voor de telewerkende grenswerknemers. Op basis van de huidige regels is het loon m.b.t. thuiswerkdagen in het woonland belastbaar waardoor een salary split ontstaat. De onderhandelingen omtrent deze problematiek worden nog verder gezet. Inzake sociale zekerheid is wel al een akkoord gevonden voor thuiswerk binnen een internationale tewerkstelling.

Het nieuw dubbelbelastingverdrag moet nog goedgekeurd en ondertekend worden door de verschillende parlementen. Het verdrag zal vermoedelijk pas in 2025 in werking treden.

Een uitgebreidere update over de wijzigingen in het nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland volgt snel!

Heeft u hier vragen over? Neem dan zeker contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.