International
05 september 2023

Niet-inwoners: vergeet de belastingaangifte voor natuurlijke personen niet

door Hannelore Durieu en Eline Demeyere

Eind juli publiceerde de FOD Financiën het aangifteformulier voor de belasting niet-inwoners voor natuurlijke personen met betrekking tot het aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022). De aangifte kan zowel op papier als elektronisch worden ingediend. Een overzicht van de belangrijkste vragen.

Wie moet een Belgische aangifte niet-inwoners indienen?

In principe moet elke niet-inwoner die inkomsten van Belgische oorsprong ontvangen heeft, een aangifte in de belasting der niet-inwoners indienen. Het kan bijvoorbeeld gaan om salaris, pensioen of huurinkomsten. Of er effectief belasting in België verschuldigd is, hangt af van het soort inkomen, jouw persoonlijke situatie en het land waarin je woont. In bepaalde situaties worden de Belgische inkomsten immers op basis van het dubbelbelastingverdrag vrijgesteld van belasting.

Wanneer moet ik mijn belastingaangifte indienen?

Zowel op papier als via Tax-on-Web moet de aangifte ten laatste worden ingediend tegen 24 november 2023. Deze deadline geldt ook wanneer je een beroep doet op een mandataris voor het indienen van jouw aangifte.

Ik ontvang voor het eerst Belgische inkomsten: wat nu?

De eerste keer ontvang je normaal een aangifte per post. Deze worden verwacht tussen half september en begin oktober 2023. In bepaalde gevallen kan de aangifte ook online ingediend worden via Tax-on-web. Via mandataris verloopt de aangifte steeds online. De online aangifte kan vanaf half september 2023.

Heb je geen aangifteformulier ontvangen tegen eind oktober, neem dan best contact op met FOD Financiën.

Wanneer je jouw aangifte niet of laattijdig indient kan de fiscus een boete of belastingverhoging opleggen. Bovendien kan de fiscus via de procedure ‘aanslag van ambtswege’ de belasting vestigen of wijzigen.

Hulp nodig bij jouw belastingsaangifte niet-inwoners? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze experts via contact@vdl.be of vul onderstaand formulier in.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.