Tax
02 januari 2024

Meldingsplicht voor ondernemingen die het algemeen verhoudingsgetal toepassen

door Bert Vandorpe en Emiel Vanhée

Gemengde belastingplichtigen dienen steeds hun recht op aftrek voor inkomende handelingen te beperken. Dit kunnen zij op basis van het algemeen verhoudingsgetal, of via het werkelijk gebruik. Sinds 2023 moeten belastingplichtigen die hun recht op aftrek willen uitoefenen via het werkelijk gebruik, hiervan een voorafgaande melding doen (zie voorgaand artikel). Vanaf 2024 wordt de voorgaande kennisgeving echter uitgebreid tot gemengde belastingplichtigen die het algemeen verhoudingsgetal toepassen.

Wat is het algemeen verhoudingsgetal?

Het recht op aftrek wordt, in principe, voor gemengde belastingplichtigen bepaald op basis van het algemeen verhoudingsgetal. Dit is een percentage dat aangeeft in welke mate een onderneming btw-belaste prestaties verricht ten opzichte van zijn totale prestaties. Vervolgens wordt deze verhouding gebruikt om het recht op aftrek inzake btw te bepalen voor alle aangekochte goederen en diensten vanwege de belastingplichtige.

Om het algemeen verhoudingsgetal te kunnen toepassen, was vroeger geen voorafgaande formaliteit vereist. Dit verandert echter in 2024.

Wijzigingen in 2024

Toepassing algemeen verhoudingsgetal

Belastingplichtigen die een nieuw btw-nummer aanvragen en het algemeen verhoudingsgetal (of het werkelijk gebruik) wensen toe te passen moeten dit melden via het formulier e604A.

Ondernemingen die reeds het algemeen verhoudingsgetal toepassen op 31 december 2023 moeten dit voor 1 juli 2024 melden (via het formulier e604B). Ook een wijziging van btw-regime, bijvoorbeeld naar volledige btw-belastingplichtige, moet gemeld worden via het formulier e604B.

Voorlopig en definitief algemeen verhoudingsgetal

In het regime van het recht op aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal wordt er gewerkt met een voorlopig en een definitief algemeen verhoudingsgetal. Het voorlopig verhoudingsgetal is het percentage waarop men zich baseert om het recht op aftrek tijdens het lopende kalenderjaar te bepalen. Dit is steeds verhoudingsgetal van het voorgaande jaar. Bij een nieuwe onderneming wordt het voorlopig verhoudingsgetal bepaald op basis van vooruitzichten.

Na afloop van het kalenderjaar wordt het recht op aftrek definitief vastgesteld op basis van de resultaten van het afgelopen boekjaar. Dit wordt het definitief verhoudingsgetal genoemd.

Het verschil in recht op aftrek tussen het voorlopig en definitief verhoudingsgetal moet worden herzien uiterlijk in de maandaangifte van maart of in de aangifte met betrekking tot het eerste kwartaal. Tot op heden moet er bij deze btw-aangifte een berekeningsblad toegevoegd worden met toelichting. Vanaf 2024 zal de procedure voor de kennisgeving van het voorlopig en definitief algemeen verhoudingsgetal echter worden gedigitaliseerd, en meegedeeld moeten worden via Intervat.

Heb je vragen over de regel van het algemeen verhoudingsgetal of over de nieuwe meldingsplicht? Contacteer dan zeker één van onze experten via onderstaand formulier.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Bert Vandorpe

Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be

Emiel Vanhée

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.