International
24 augustus 2023

De uitdagingen van ESG, duurzaamheid en transfer pricing

door Nico Demeyere

Veel ondernemingen vinden het belangrijk om duurzaam te zijn en houden daarbij rekening met de door diverse internationale organisaties en ngo’s opgestelde ‘Environmental, Social and Governance’ (ESG) doelstellingen. Dit is een geheel van niet-financiële doelstellingen waaraan een bedrijf wenst te voldoen om een bijdrage te leveren aan de samenleving waarbinnen de onderneming functioneert. Financiële en grote genoteerde bedrijven zullen in de toekomst, naast hun financiële cijfers, ook moeten rapporteren over hoe ze hun ESG-doelstellingen verwezenlijken. Dit zal een belangrijke uitdaging worden voor veel bedrijven.

Mogelijks ontstaan er nieuwe intra-groep diensten, worden bestaande overeenkomsten gewijzigd of zijn herstructureringen nodig. In dit proces mag ook transfer pricing niet over het hoofd worden gezien. Onder verrekenprijzen of transfer pricing verstaan we de prijzen die worden vastgesteld voor geleverde diensten of goederen tussen dochterondernemingen van hetzelfde moederbedrijf.

Transfer pricing

Het implementeren van een actieplan om de ESG-doelstellingen te realiseren heeft ook diverse fiscale aspecten. Zo bestaat één van de doelstellingen erin om op een eerlijke manier belastingen te betalen. Een samenhangend beleid inzake verrekenprijzen  dat voldoet aan het ‘at arm’s length’ principe is daar een belangrijk element in. Een correct verrekenprijsbeleid zou er immers toe moeten leiden dat de winsten die de onderneming maakt effectief belast worden in de landen waar ze de belangrijkste activiteiten heeft.

Centrale ESG-afdeling

Het voldoen aan de ESG-doelstellingen vraagt een globale strategie die wordt vastgelegd op groepsniveau. Om een gecoördineerde aanpak en opvolging binnen alle groepsvennootschappen te garanderen, gebeurt het dat groepen beslissen om een centrale ESG-afdeling op te richten. Deze afdeling verleent dan een dienst aan alle groepsvennootschappen. Voor deze dienst dient een marktconforme vergoeding te worden aangerekend. Ook deze vergoeding dient berekend te worden volgens de klassieke transfer pricing methodes. Als de groepsvennootschappen een voordeel hebben bij de dienst, zal een dienstenvergoeding moeten betaald worden. Afhankelijk van het belang van ESG voor de groep, zal dit een ondersteunende dienst zijn dan wel eerder als strategisch managementadvies worden beschouwd. De vergoeding voor de dienst zal dus hoger liggen naarmate ESG belangrijker is voor de onderneming.

Soms kan het ook gebeuren dat de ESG-afdeling enkel instaat voor rapportering op groepsniveau. In dergelijk geval kan de fiscus mogelijk het standpunt innemen dat er geen sprake is van een dienst die een voordeel oplevert voor de groepsvennootschappen, maar dat er doorrekening is van zogenaamde aandeelhouderskosten. Dit zijn kosten die ontstaan door verplichtingen die op de groep worden opgelegd als aandeelhouder. In de OESO richtlijnen inzake verrekenprijzen wordt gezegd dat dergelijke aandeelhouderskosten niet kunnen worden doorgerekend.

Herstructurering

Door te produceren op een nieuwe, meer duurzame manier kan een herstructurering nodig zijn. We denken bijvoorbeeld aan het centraliseren van de productie op één plaats om CO²-uitstoot door transport van half afgewerkte producten te vermijden of aan het opnieuw insourcen van activiteiten omdat een leverancier niet kan garanderen dat hij aan de ESG-doelstellingen voldoet. Bij dergelijke interne verschuivingen zien we soms dat waardevolle knowhow of intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen. In dat geval kan er vanuit het oogpunt van verrekenprijzen sprake zijn van een herstructurering. Hier moet je opnieuw voldoende aandacht besteden aan het feit dat de overdrachten onder marktconforme voorwaarden gebeuren. Verder dienen belangrijke interne herstructureringen doorgaans ook te worden gerapporteerd in de verrekenprijsdocumentatie.

Heb je nog vragen over ESG of verrekenprijzen? Onze experten vertellen je er graag alles over!

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Nico Demeyere

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.