/

/

betaalt u teveel belasting op uw roerende inkomsten uit het buitenland?

Tax & Legal
22 juli 2021

door Stephanie Vanmarcke en Ine Coolman

Betaalt u teveel belasting op uw roerende inkomsten uit het buitenland?

Ontvangt u roerende inkomsten uit het buitenland, zoals interesten, dividenden of royalty’s? Dan betaalt u daar mogelijk een bronheffing op. Daarnaast worden die inkomsten ook nog eens in België getaxeerd. Heel wat Belgen betalen daardoor onterecht een dubbele belasting.

Betaalt u teveel belasting op uw roerende inkomsten uit het buitenland?

Om die dubbele belasting te beperken of zelfs te vermijden, bestaan er verschillende tools. Voor verbonden ondernemingen werden op Europees niveau de moeder-dochterrichtlijn en de interest-royaltyrichtlijn in het leven geroepen. Die zorgen ervoor dat er geen bronheffing wordt ingehouden op de uitkeringen tussen verbonden vennootschappen.

In andere situaties, denk bijvoorbeeld aan natuurlijke personen of aan niet-verbonden vennootschappen, werden verschillende bepalingen opgenomen in de dubbelbelastingverdragen. Die kunnen ervoor zorgen dat er slechts een beperkte of zelfs geen bronheffing verschuldigd is in het land van oorsprong.

Om van deze vrijstellingen of verlaagde tarieven te kunnen genieten, moet u aan een aantal formaliteiten voldoen. Omdat die formaliteiten in de praktijk echter niet altijd gekend zijn, wordt de dubbele belasting nog al te vaak betaald. 

Ontvangt u zelf roerende inkomsten uit het buitenland? Heeft u hulp nodig heeft bij het vervullen van de formaliteiten voor het verkrijgen van de verlaagde tarieven? Onze specialisten helpen u graag verder.

Deel dit artikel

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Ine Coolman

Advisor International ine.coolman@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.