/

/

vennootschapsbijdrage in belgië voor buitenlandse vennootschappen krijgt uitstel

Tax & Legal
20 juli 2021

door Stephanie Vanmarcke

Vennootschapsbijdrage in België voor buitenlandse vennootschappen krijgt uitstel

Hebt u een buitenlandse vennootschap en oefent u activiteiten in België uit? Dan is het goed mogelijk dat in België een vaste inrichting wordt gecreëerd. Sinds de invoering van het multilateraal instrument (MLI) in 2020 is er namelijk sneller sprake van een vaste inrichting in België dan vroeger.

Vennootschapsbijdrage in België voor buitenlandse vennootschappen krijgt uitstel

In het Belgisch intern recht spreekt men ook wel eens over ‘Belgische inrichting’. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er voorraad wordt aangehouden in België of wanneer een buitenlandse vennootschap een werknemer in België tewerkstelt. Er is in deze gevallen sprake van een Belgische inrichting, maar niet van een vaste inrichting volgens het dubbelbelastingverdrag.

De inkomsten van de Belgische inrichting worden niet belast. Ze worden immers vrijgesteld als gevolg van het dubbelbelastingverdrag. Toch bent u steeds verplicht om een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. De aangifte zal echter geen belastbare basis omvatten en zal met andere woorden een ‘nihil-aangifte’ zijn.

Als gevolg van deze nihil-aangifte zal er een vennootschapsbijdrage betaald moeten worden. Het bedrag van deze nihilaangifte bedroeg 347,50 euro in 2020. De bijdrage voor 2021 is nog niet bekend. Deze bijdrage moet normaal gezien worden betaald vóór 1 juli. Als gevolg van de coronacrisis heeft de overheid echter beslist dat de uiterlijke betaaldatum voor 2021 uitzonderlijk wordt verschoven naar 31 december 2021.

Deel dit artikel

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.