/

/

zorgt mijn buitenlandse werf voor een vaste inrichting?

Tax & Legal
28 juni 2021

door Stephanie Vanmarcke

Zorgt mijn buitenlandse werf voor een vaste inrichting?

In een recent artikel gingen we al dieper in op de risico’s die een werf in het buitenland met zich meebrengt. Bouwwerven die langer dan een bepaalde periode aanwezig zijn in het buitenland, kunnen aanleiding geven tot het hebben van een vaste inrichting in het buitenland. De minimumperiode om als vaste inrichting te worden beschouwd verschilt echter per land. En dat brengt de nodige gevolgen met zich mee.

Zorgt mijn buitenlandse werf voor een vaste inrichting?

Omdat heel wat bouwwerven omwille van het coronavirus voor lange tijd hebben stilgelegen, werd de opgelegde periode vaak overschreden waardoor de bouwwerf als een vaste inrichting wordt gezien. De OESO heeft daarom in een recente nota beslist dat landen op basis van de overmachtstheorie zelf kunnen oordelen dat de periode waarin de werf heeft stilgelegen al dan niet meegenomen wordt in de berekening van de minimumperiode om als vaste inrichting door te gaan. Helaas neemt de OESO in haar nota geen duidelijke positie in over de toepassing van die overmachtstheorie.

De afwezigheid van een duidelijk standpunt in de bijgewerkte nota betekent jammer genoeg ook dat het oordeel per land kan verschillen. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat Griekenland en Oostenrijk van oordeel zijn dat een tijdelijke onderbreking van de werf als gevolg van de coronacrisis meegeteld moet worden in de bepaling van de minimumduur. Duitsland oordeelde dan weer dat de periode wél uitgesloten wordt op voorwaarde dat de onderbreking minstens twee weken heeft geduurd, de personeelsleden van de buitenlandse onderneming de site volledig hebben verlaten en de relevante inkomsten in de woonstaat van de onderneming worden getaxeerd.

Hebt u een werf in het buitenland die werd onderbroken omwille van de coronapandemie? Dan raden wij u aan om na te gaan of u al dan niet verplichtingen heeft in het buitenland. Twijfelt u of er nu wel of geen sprake is van een vaste inrichting is? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.