/

/

overgangsregeling aftrek octrooi-inkomsten verstrijkt 30 juni 2021

Tax & Legal
28 januari 2021

door Siel Demeyer en Sven Loosvelt

Overgangsregeling aftrek octrooi-inkomsten verstrijkt 30 juni 2021

De nieuwe regeling inzake de aftrek voor innovatie-inkomsten trad reeds in werking op 1 juli 2016. Dit regime dient ter vervanging van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Een overgangsregeling laat toe dat vennootschappen nog de aftrek voor octrooi-inkomsten kunnen toepassen tot en met 30 juni 2021.

Overgangsregeling aftrek octrooi-inkomsten verstrijkt 30 juni 2021

Invloed OESO

De aftrek voor innovatie-inkomsten kwam tot stand onder internationale impuls. De OESO oordeelde dat de Belgische octrooi-aftrek niet voldeed aan de voorwaarden van het BEPS-actieplan. De regeling bood onvoldoende transparantie en kon niet garanderen dat het fiscale voordeel van de octrooiaftrek werd genoten in de vennootschap die de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten daadwerkelijk uitvoert.

Nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten

De aftrek voor innovatie-inkomsten maakt gebruik van de ‘modified nexus approach’ om de substantievereiste van de OESO te implementeren. De fiscale aftrek onder de nieuwe regeling is gelijk 85 % van de netto innovatie-inkomsten (i.p.v. 80% van de bruto octrooi-inkomsten onder de oude regeling). Bovendien werd ook het materieel toepassingsgebied voor de innovatieaftrek uitgebreid met o.a. auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s.

Overgangsregeling tot en met 30 juni 2021

Voor inkomsten uit octrooien die werden toegekend of aangevraagd vóór 1 juli 2016, kan de octrooiaftrek nog worden toegepast tot en met 30 juni 2021.

Vennootschappen met een boekjaar per kalenderjaar zullen voor boekjaar 31/12/2021 dus mogelijks een combinatie van beide regimes moeten toepassen met betrekking tot eenzelfde octrooi.

Wenst u meer informatie inzake de implicaties van de overgang van de octrooiaftrek naar de innovatieaftrek voor uw onderneming? Neem dan contact op met uw accountmanager of één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Siel Demeyer

Senior Advisor Tax siel.demeyer@vdl.be

Sven Loosvelt

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.