/

/

brexit: breng uw toekomstige tewerkstelling nu al in orde

Tax & Legal
02 december 2020

door Lieven Goossens en Hannelore Durieu

Brexit: breng uw toekomstige tewerkstelling nu al in orde

Als gevolg van de Brexit komt er vanaf 1 januari 2021 een einde aan het vrije verkeer van personen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat Belgen die zich naar het VK verplaatsen, of Britten die naar België komen, voortaan behandeld zullen worden als derdelandsonderdanen. Maar wat betekent dit nu voor Europese werknemers die vandaag in het VK werken of voor Britse werknemers die in ons land werken? En wat zullen de specifieke vereisten zijn bij grensoverschrijdende tewerkstelling? Wij zochten het voor u uit.

Brexit: breng uw toekomstige tewerkstelling nu al in orde

Huidige situatie

Om te voorkomen dat werknemers die zich momenteel in een grensoverschrijdende tewerkstelling bevinden, problemen zouden ervaren, werd zowel in België als in het Verenigd Koninkrijk voorzien in een regeling waarbij deze werknemers hun huidige woonst mogen behouden. Op die manier kunnen zij hun huidige tewerkstelling zonder veel problemen verder blijven uitoefenen.

Situatie in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk werd voorzien in het zogenaamde ‘EU settlement scheme’. Een EU-, EER- of Zwitserse staatsburger kan hiervoor met zijn of haar gezin ten laatste tot 30 juni 2021 een online aanvraag indienen. Bij deze aanvraag moet u kunnen aantonen dat u voor 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk bent gaan wonen. Bij een succesvolle aanvraag wordt een ‘settled status’ (voor wie langer dan 5 jaar in het Verenigd Koninkrijk woont) of ‘pre-settled status’ (voor wie minder lang dan 5 jaar in het Verenigd Koninkrijk woont) toegekend. Hierdoor kan u ook na 30 juni 2021 in het Verenigd Koninkrijk blijven wonen en werken.  

Situatie in België

Elke inwoner van het Verenigd Koninkrijk die vóór 1 januari 2021 in het bezit is van een geldige elektronische E(+)-kaart zal in België mogen blijven wonen en werken. Ook aanvragen voor de elektronische E(+)-kaart die voor 1 januari 2021 worden ingediend, zullen nog behandeld worden zoals voordien.

Daarnaast komen ook inwoners van het Verenigd Koninkrijk die al langer dan 5 jaar in België verblijven in aanmerking voor het statuut van langdurig ingezetene. Zij zullen in 2021 uitgenodigd worden door de gemeente waarin zij verblijven om een nieuw type verblijfvergunning aan te vragen. 

Verder zullen ook grensarbeiders hun werkzaamheden verder kunnen uitoefenen in België. Zij moeten daarvoor in het bezit zijn van het document ‘bijlage 15’, dat afgeleverd wordt door de gemeente waar zij werken. Dit document bewijst hun status als grensarbeider. 

Situatie na de Brexit

Wilt u na 1 januari 2021 voor het eerst een grensoverschrijdende tewerkstelling opzetten, dan zult u rekening moeten houden met het feit dat u in beide landen aanschouwd zal worden als derdelandsonderdaan. De situatie is verschillend in het Verenigd Koninkrijk en in België.

Situatie in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zal u afhankelijk van de concrete activiteiten die u wil uitoefenen een werkvisum moeten aanvragen. Het zal wel nog mogelijk zijn om voor een kort verblijf naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. 

Situatie in België

In België zal er een gecombineerde vergunning aangevraagd moeten worden om inwoners van het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 tewerk te kunnen stellen op Belgisch grondgebied. Om dit vlot te laten gebeuren, aanvaarden alle gewesten vandaag al aanvragen voor de gecombineerde vergunning voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk.

Deel dit artikel

Lieven Goossens

Team Manager Social Legal lieven.goossens@vdl.be

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.