/

/

schenkingen via een nederlandse notaris nog mogelijk tot 15 december 2020

Tax & Legal
26 november 2020

door Lore Caneele en Carolien Christiaens

Schenkingen via een Nederlandse notaris nog mogelijk tot 15 december 2020

Sinds deze zomer lag er een wetsvoorstel op tafel om de zogenaamde ‘kaasroute’ af te sluiten. De ‘kaasroute’ biedt op vandaag een mogelijkheid om roerende goederen te schenken voor een Nederlandse notaris zonder schenkbelasting te moeten betalen. Op 7 juli 2020 had de Kamercommissie Financiën dit wetsvoorstel aangenomen, waarin voorzien werd dat deze wet in werking zou treden op 1 december 2020. Aangezien dit op heden nog moet worden goedgekeurd door de Kamer én Senaat, heeft men middels amendement (d.d. 19 november 2020) de datum van inwerkingtreding uitgesteld naar 15 december 2020.

Schenkingen via een Nederlandse notaris nog mogelijk tot 15 december 2020

Schenken van roerende goederen in België

Het schenken van roerende goederen kan in België op twee manieren. Enerzijds is er de schenking via hand- of bankgift, anderzijds kunnen bepaalde roerende goederen geschonken worden via tussenkomst van een Belgische notaris.

Hand-of bankgift

In het geval van de hand- of bankgift bent u volledig vrij om een bepaald bedrag over te schrijven op de rekening van een begiftigde (bankgift) of een kunstwerk of enveloppe met geld te geven als cadeau (handgift). Hierop zal u geen schenkbelasting moeten betalen. Het risico hierbij is, dat indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, de gift opnieuw terechtkomt in de nalatenschap en er bijgevolg erfbelasting verschuldigd is. Om dit te vermijden, kunt u ervoor kiezen om de gift te laten registreren en schenkbelasting te betalen. Registreren mag dus, maar is geen verplichting.

Tussenkomst van een Belgische notaris

U kunt er ook voor kiezen om bepaalde roerende goederen te schenken via de tussenkomst van een Belgische notaris. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u bepaalde voorwaarden wil koppelen aan uw schenking of aandelen op naam wil schenken. De Belgische notaris is altijd verplicht om deze aktes te registreren. Dat betekent dat er dus sowieso schenkbelasting zal moeten worden betaald.

De voordelen van schenken voor een Nederlandse notaris

In het geval dat er een notariële akte vereist is voor de schenking van roerende goederen, opteren sommigen ervoor om de akte voor een Nederlandse notaris te verlijden. Een Nederlandse notaris is namelijk niet verplicht om deze akte in België te laten registreren. 

Dat betekent dat men in Nederland dus wél aandelen op naam kan schenken zonder schenkbelasting te betalen. Deze manier van schenken wordt ook wel ‘de kaasroute’ genoemd. Toch blijft dit opnieuw een afweging, omdat ook hier de voorwaarde geldt dat u na de schenking nog 3 jaar in leven moet blijven. Is dit niet het geval, dan zal ook hier erfbelasting op de schenking verschuldigd zijn.

Bovendien kondigde de Vlaamse regering eerder in het regeerakkoord al aan om de periode van 3 jaar naar 4 jaar te verlengen. Het is de bedoeling dat dit vanaf 1 januari 2021 in werking zal treden, waardoor er vanaf dan automatisch minder schenkingen voor een Nederlandse notaris zullen worden verleden

De kaasroute zal niet meer mogelijk zijn vanaf 15 december 2020

Politici hebben dus voorgesteld om ook Nederlandse aktes verplicht in België te laten registreren. Dit wetsvoorstel werd aangenomen door de Kamercommissie en zou normaal in werking treden op 1 december 2020. Recentelijk werd echter, middels amendement, de datum van inwerkingtreding uitgesteld naar 15 december 2020.

Dit heef tot gevolg dat vanaf 15 december 2020 op schenkingsaktes voor de Nederlandse notaris automatisch schenkbelasting zal geheven worden, zodat de ‘kaasroute’ wordt afgesloten. 

Let wel op, dit moet nog steeds worden goedgekeurd door de Kamer en de Senaat.

Deel dit artikel

Lore Caneele

Senior Advisor Legal
lore.caneele@vdl.be

Carolien Christiaens

Senior Manager Legal
carolien.christiaens@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.