/

/

deze nieuwe coronasteunmaatregelen liggen op tafel

Tax & Legal
22 oktober 2020

door Dries Torreele

Deze nieuwe coronasteunmaatregelen liggen op tafel

Vanaf maandag 2 november gaat ons land in een nieuwe verstrengde lockdown. Dat gaat gepaard met een aantal nieuwe ingrijpende maatregelen. Om ondernemers in de horeca en andere sectoren te ondersteunen, liggen heel wat steunmaatregelen op tafel. Een overzicht

Deze nieuwe coronasteunmaatregelen liggen op tafel

Ondernemers in de horecasector

Concreet gaat het hier om alle ondernemers in de horecasector die vanaf 19 oktober verplicht een maand de deuren moeten sluiten. We onderscheiden hier steunmaatregelen op federaal en op regionaal niveau.

Federale steunmaatregelen

Voor ondernemers in de horeca liggen volgende steunmaatregelen op tafel:

  • Dubbel overbruggingsrecht van 2.583,38 euro zonder gezinslast en 3.228,20 euro met gezinslast
  • Verlenging van de bestaande betalingsuitstelregelingen
  • Financiering van de eindejaarspremie van personeelsleden
  • Geen jaarlijkse FAVV-bijdrage

Regionale steunmaatregelen

Vlaamse horecazaken die de komende maand verplicht de deuren moeten sluiten, zullen van VLAIO een premie ontvangen. De premie bedraagt 10 procent van de omzet in vergelijking met de referentieperiode van vorig jaar. Voor horecaondernemers die minder dan 10 werknemers tewerkstellen, geldt een maximaal bedrag van 11.250 euro. Wie meer dan 10 werknemers tewerkstelt, zal een beroep kunnen doen op een maximaal bedrag van 22.500 euro.

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voorziet een specifieke premie van 3.000 euro voor cafés, die wellicht uitgebreid zal worden naar restaurants. Er worden maximaal vijf premies per onderneming toegekend. Daarnaast voorzien de Brusselse gemeenten ook elk apart nog bijkomende premies voor bars en cafés.

Ondernemers in Wallonië die een omzetverlies van ten minste 60 procent in het 3e kwartaal van 2020 (in vergelijking met dezelfde periode in 2019) kunnen verantwoorden, konden reeds aanspraak maken op een vergoeding van 15 procent van de omzet met een maximaal plafond tussen 3.000 en 24.000 euro. Momenteel ligt een plan op tafel om ondernemingen zonder medewerkers een extra premie te geven van 3.500 euro. Voor grotere horecazaken die werknemers inschakelen zou het bedrag kunnen oplopen tot 10.000 euro.

Relance-overbruggingsrecht

Voor zelfstandigen die hun zaak niet verplicht moeten sluiten maar wel een omzetverlies lijden, wordt het relance-overbruggingsrecht verlengd tot eind december. Om recht te hebben op deze steunmaatregel, moet u kunnen aantonen dat uw activiteit in het kwartaal voorafgaand aan de betreffende maand een daling van ten minste 10 procent van de omzet of orders vertoont ten opzichte van datzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

Dubbel overbruggingsrecht

Het dubbel overbruggingsrecht voor horecaondernemers die verplicht de deuren moeten sluiten, wordt normaal ook uitgebreid naar niet-horecaondernemers die wel rechtstreeks de gevolgen van de sluiting ervaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om brouwers die enkel leveren aan horecazaken en door de opgelegde sluiting dus rechtstreeks getroffen worden. Daarnaast zal het dubbel overbruggingsrecht er ook kunnen komen voor de evenementen- en cultuursector en foorkramers, maar ook voor de ondernemers die vallen onder de verplichte sluiting vanaf 2 november 2020. Het gaat hier bijvoorbeeld om kledingzaken, kappers, schoonheidsspecialisten...

Daarnaast garandeert de Federale Overheid dat personeelsleden die werkloos waren door overmacht een eindejaarspremie zullen krijgen.

De steunmaatregelen die vandaag op tafel liggen, kennen nog geen specifieke wetgeving. Het is daarom nog even wachten op meer duidelijkheid vanuit de overheid. Van zodra deze bijkomende steunmaatregelen doorgevoerd worden, informeren wij u over de precieze inhoud en aanvraagprocedure.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax
dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.