/

/

thuiswerk binnen een internationale werksituatie: verlenging maatregelen

Tax & Legal
01 oktober 2020

door Hannelore Durieu en Biene Ongenaert

Thuiswerk binnen een internationale werksituatie: verlenging maatregelen

Werkt u normaal gezien in het buitenland, maar hebt u de voorbije maanden als gevolg van het coronavirus vooral thuisgewerkt? Dan moet u normaal gezien belastingen en sociale zekerheidsbijdragen in België betalen in plaats van in het land van tewerkstelling. Om dit te vermijden, werden twee maatregelen ingevoerd. Die werden nu verlengd tot 31 december 2020.

Thuiswerk binnen een internationale werksituatie: verlenging maatregelen

Belastingen

Wie in het buitenland werkt, wordt normaal gezien in het buitenland belast op het loon. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd de voorbije maanden echter geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Het loon voor deze gewerkte dagen is bijgevolg belastbaar in België, en dus niet in het land van tewerkstelling.

Om hierop een antwoord te bieden, sloot België een akkoord met haar buurlanden. Het gaat dan specifiek om Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Er werd beslist dat de dagen waarop u van thuis heeft gewerkt als gevolg van de coronacrisis, worden aangemerkt als dagen die u normaal in het buitenland zou presteren. Dat betekent dat deze dagen niet in België worden belast, maar in het land van tewerkstelling.

Om als inwoner van België gebruik te maken van deze regeling, moet u aan twee voorwaarden voldoen:

  • Het thuiswerk moet het gevolg zijn van de coronamaatregelen. Dit kan worden bewezen met een schriftelijk attest van de werkgever. 
  • U moet kunnen bewijzen dat de bezoldiging daadwerkelijk werd belast in het land van tewerkstelling.

Deze regeling geldt nog tot 31 december 2020.

Sociale zekerheidsbijdragen

Binnen de Europese Unie kan een werknemer slechts aan het socialezekerheidsstelsel van één land onderworpen zijn. Voor wie in het buitenland is tewerkgesteld, is dit in principe het socialezekerheidsstelsel van het werkland. Werkt u echter in twee of meer landen? Dan is het stelsel van het woonland van toepassing wanneer minstens 25 procent van de arbeidstijd of prestaties in het woonland wordt verricht. Door het thuiswerk ontstond echter het risico dat het socialezekerheidsstelsel van het buitenland naar België zou verschuiven.

Om dit te vermijden heeft de Belgische administratie beslist dat de periode van thuiswerk niet in rekening moet worden gebracht voor het bepalen van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Om gebruik te maken van deze regeling, gelden twee voorwaarden:

  • Het thuiswerk moet het gevolg zijn van de coronamaatregelen. 
  • Nadien moet opnieuw het normale arbeidspatroon worden gevolgd.

Ook deze maatregel geldt nog tot 31 december 2020.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Biene Ongenaert

Senior Advisor International biene.ongenaert@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.