/

/

welke coronasteunmaatregelen gelden nog vanaf september?

Tax & Legal
01 september 2020

door Dries Torreele en Anneleen Wydooghe

Welke coronasteunmaatregelen gelden nog vanaf september?

De heropflakkering van het coronavirus was er deze zomer vroeger dan verwacht. Daarmee gingen meteen ook een aantal strengere maatregelen gepaard. De regering nam daarom de genomen steunmaatregelen voor kmo’s en bedrijven onder de loep. Maar op welke steunmaatregelen kunt u vandaag nog een beroep doen? Wij zochten het voor u uit.

Welke coronasteunmaatregelen gelden nog vanaf september?

Crisis-overbruggingsrecht

Ondernemers die hun zaak verplicht van de overheid moeten sluiten, kunnen voor elke maand waarin zij minstens één dag verplicht gesloten zijn, een beroep doen op het overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting. Dit recht geldt nog tot eind december 2020.  

Wordt de sluiting niet verplicht door de overheid opgelegd maar moet u uw zaak als gevolg van het coronavirus minstens zeven opeenvolgende dagen sluiten, dan kan er vanaf 1 september geen beroep meer gedaan worden op het overbruggingsrecht. Dat geldt ook voor ondernemers die door ziekte of terugkeer uit een rode zone verplicht in quarantaine moeten.

Relance-overbruggingsrecht

Ondernemers die tijdens het eerste deel van de coronacrisis hun activiteiten langer dan een kalendermaand moesten stilleggen en waarbij dat op 3 mei nog steeds het geval was, kunnen sinds juni het relance-overbruggingsrecht aanvragen. Daarvoor moet er in het tweede kwartaal van 2020 ook een omzetdaling of vermindering van bestellingen te zien zijn van minstens 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Die maatregel wordt nu verlengd tot eind oktober 2020. Voor oktober wordt de vergelijking gemaakt tussen het derde kwartaal van 2020 en dat van 2019. Het is verplicht om bij de aanvraag de nodige bewijsstukken toe te voegen.

Uitstel van sociale bijdragen

Elke ondernemer die moeilijkheden ondervindt omwille van het coronavirus kan bij het sociaal verzekeringskantoor een uitstel van betaling vragen voor de sociale bijdragen. Dit betalingsuitstel heeft geen invloed op de uitkeringen of pensioenrechten, op voorwaarde dat de sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de opgelegde termijnen betaald worden. Let op: uitstel is geen afstel!

Tijdelijke werkloosheid

In het kader van de coronacrisis werd de procedure van tijdelijke werkloosheid sinds maart 2020 sterk vereenvoudigd. Vanaf 1 september 2020 veranderen de spelregels en gelden er nieuwe overgangsmaatregelen. Deze overgangsmaatregelen gelden tot eind december 2020.

Hard getroffen bedrijven en sectoren

Onderstaande spelregels gelden in volgende gevallen:

  • in het tweede kwartaal van 2020 maakte u gebruik van de tijdelijke werkloosheid door overmacht als gevolg van corona en dit voor minstens 20 procent van het totaal aantal gewerkte dagen (aangifte RSZ), of;
  • uw sector wordt erkend als hard getroffen sector.

In beide gevallen kunt u gebruikmaken van het nieuwe RVA-formulier C106 A HGO (Hard Getrokken Ondernemingen). Tot 31 december 2020 hoeft u dan ook geen voorafgaandelijke aangifte te doen. De aangifte van de werkloosheidsdagen via een ASR WECH 005 blijft wel verplicht. Werknemers hoeven geen controlekaart bij zich te hebben. De uitkering bedraagt 70 procent van het geplafonneerde loon en wordt verhoogd met het RVA-supplement van 5,63 euro per dag.

Andere bedrijven en sectoren

Voor arbeiders gelden volgende spelregels:

  • Volledige schorsing: maximum van 8 opeenvolgende weken tijdelijke werkloosheid, gevolgd door een verplichte werkweek. 
  • Gedeeltelijke schorsing (minder dan 3 dagen per week of minder dan 1 werkweek op 2): maximum van 18 opeenvolgende weken tijdelijke werkloosheid, gevolgd door een verplichte werkweek.

De spelregels voor bedienden zien er als volgt uit:

  • Volledige schorsing: maximum van 24 weken tijdelijke werkloosheid.
  • Gedeeltelijke schorsing: maximum van 34 weken tijdelijke werkloosheid.

Om een beroep te kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet elke ondernemer kunnen aantonen dat er een daling is van minstens 10 procent van de omzet of productie ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Bewijzen kan aan de hand van een cao of een ondernemingsplan bij zowel de FOD WASO als bij de RVA. U bezorgt voor arbeiders en bedienden een formulier C3.2.A aan de werknemers.

Vlaams beschermingsmechanisme

Doordat de coronamaatregelen recent opnieuw verstrengd werden door de Nationale Veiligheidsraad, kennen sommige bedrijven nog steeds een serieuze omzetdaling. De Vlaamse Regering heeft daarom beslist om bedrijven financieel te ondersteunen door de invoering van een Vlaams beschermingsmechanisme. Deze nieuwe ondersteuningspremie ondersteunt de vaste kosten van bedrijven tot maximaal 15.000 euro.

Tijdelijk corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Het tijdelijke corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen geldt voor alle ondernemers met kinderen die omwille van de coronamaatregelen hun activiteit in de periode van mei tot en met september een of meerdere maanden moesten minderen om te zorgen voor hun kinderen. De aanvraagtermijn geldt nog tot eind december 2020.

Opgelet, hebt u voor de maand september al een uitkering aangevraagd in het kader van het crisis- of relance-overbruggingsrecht, dan komt u niet meer in aanmerking voor de ouderschapsuitkering. 

Tijdskrediet en landingsbaan

Het coronatijdskrediet en de coronalandingsbaan werd op 1 juli ingevoerd voor ondernemingen in de privésector die door de minister van Werk erkend werden als onderneming in herstructurering of moeilijkheden. Het gaat om een flexibele maatregel die het mogelijk maakt om vanaf 55 jaar een onderbrekingsuitkering te ontvangen. De criteria voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden zijn vastgelegd in de reglementering inzake de werkloosheid met bedrijfstoeslag. Het is niet nodig om hiervoor een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten. De erkenning moet tussen 1 maart en 31 december plaatsvinden.

Fiscale maatregelen

Naast de ondersteuningsmaatregelen werden recent ook een aantal fiscale steunmaatregelen goedgekeurd. Het gaat hier onder andere over de carry back voor coronaverliezen en een derde golf aan fiscale maatregelen.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Anneleen Wydooghe

Team Manager Sustainability anneleen.wydooghe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.