/

/

kamer keurt tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing goed

Tax & Legal
16 juli 2020

door Dries Torreele

Kamer keurt tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing goed

Ondernemingen die  (een) werknemer(s) in volle coronacrisis tijdelijk werkloos moesten stellen, kunnen nu een beroep doen op een tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Dat wetsvoorstel keurde de Kamer op 9 juli 2020 goed.

Kamer keurt tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing goed

Hoe ziet de vrijstelling eruit?

Deze tijdelijke vrijstelling geldt voor de verschuldigde bedrijfsvoorheffing tijdens de maanden juni, juli en augustus. De bedrijfsvoorheffing die in dit geval niet moet worden doorgestort, wordt berekend op basis van de totale kost aan bedrijfsvoorheffing op grond van de betaalde of toegekende belastbare bezoldigingen van de maand mei 2020. Het gaat hier specifiek om alle bezoldigingen met uitzondering van het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen.

De vrijstelling is gelijk aan 50 procent van het verschil tussen enerzijds de kost aan bedrijfsvoorheffing (per maand) tijdens de maanden juni, juli en augustus, en anderzijds de totale kost aan bedrijfsvoorheffing van de maand mei.

Een voorbeeld: De bedrijfsvoorheffing bedraagt in mei 20.000 euro en in juni  30.000 euro. Voor de maand juni kan in dit geval een vrijstelling van (30.000 – 20.000) / 2 = 5.000 euro worden toegekend.

Wat zijn de voorwaarden voor deze vrijstelling?

Om in aanmerking te komen voor deze tijdelijke vrijstelling, gelden een aantal voorwaarden:

  • U heeft tussen 12 maart en 31 mei minstens 30 kalenderdagen ononderbroken gebruik gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.
  • De uitkering kan niet worden toegepast wanneer een dividenduitkering, kapitaalvermindering, inkoop eigen aandelen of enige andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen heeft plaatsgevonden in de periode van 12 maart tot 31 december.
  • De uitkering kan niet worden toegepast wanneer uw vennootschap een deelneming heeft in of bepaalde betalingen verricht naar bedrijven gelegen in belastingparadijzen.

De concrete toepassingsmodaliteiten zijn vandaag nog niet gekend en zullen deel uitmaken van een Koninklijk Besluit.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.