/

/

ontslag in tijden van corona: wat moet u als werkgever weten?

HR Oplossingen
02 juli 2020

door Anneleen Wydooghe

Ontslag in tijden van corona: wat moet u als werkgever weten?

De coronapandemie heeft een groot effect op de tewerkstelling in ons land. Hoewel de meeste bedrijven ondertussen geheel of gedeeltelijk hun activiteiten hebben hervat, blijven velen onder hen kampen met een aanzienlijke omzetdaling. De versoepeling van de regels rond tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet bedrijven nog tot de zomer de nodige ademruimte geven en ontslagen vermijden. Maar wat als die ontslagen zich noodgedwongen opdringen?

Ontslagen in tijden van corona: wat moet u als werkgever weten?

Om welke redenen mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen?

Normale ontslagregels

U kunt de arbeidsovereenkomst steeds beëindigen wanneer u de ‘normale’ ontslagregels naleeft, ook wanneer uw werknemer momenteel tijdelijk werkloos is door corona. De arbeidsovereenkomst moet altijd beëindigd worden via een opzegtermijn of verbrekingsvergoeding.

Overmacht

Ontslag wegens overmacht vereist dat de overmacht een verderzetting van de arbeidsovereenkomst definitief onmogelijk maakt. Omdat het coronavirus een tijdelijke en geen permanente overmachtssituatie is, kan de arbeidsovereenkomst niet beëindigd worden wegens overmacht en dus ook niet zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding.

Dringende redenen

De arbeidsovereenkomst kan ook onmiddellijk worden beëindigd omwille van dringende redenen. In dat geval bent u geen verbrekingsvergoeding verschuldigd en is er ook geen opzeg vereist. Er moet dan wel sprake zijn van een ernstige fout die elke verdere professionele samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Bovendien moet er bij ontslag omwille van dringende redenen steeds een strikte procedure worden gevolgd. Neem in dit geval dus contact op met een specialist die u hierin kan begeleiden.

Motivatie blijft vereist

De coronapandemie kan niet zomaar worden ingeroepen als reden voor ontslag. Als werkgever moet u het ontslag dus nog steeds kunnen motiveren. In sommige gevallen moet u ook voorzien in outplacementbegeleiding. Werknemers die toch ontslagen worden omwille van het coronavirus, kunnen een schadevergoeding eisen wegens discriminatie op grond van ziekte of wegens misbruik van het ontslagrecht en kennelijk onredelijk ontslag. Dit kan in de huidige periode nefast zijn voor uw onderneming.

Collectief ontslag

In bepaalde gevallen moet u als werkgever overgaan tot een herstructurering met collectief ontslag. De reglementering rond collectief ontslag is strikt. Er is sprake van collectief ontslag indien u in een periode van 60 kalenderdagen een bepaald aantal werknemers wil ontslaan, zonder dat deze werknemers hiervoor verantwoordelijk zijn. Collectief ontslag is ook mogelijk wanneer er sprake is van een sluiting van uw onderneming. Dit is het geval als u de hoofdactiviteit van uw onderneming of een afdeling van de onderneming definitief stopzet, waardoor het aantal werknemers daalt tot minder dan 25 procent. In dit geval moet u ook een sluitingsvergoeding betalen.