/

/

superkern keurt opnieuw extra coronasteunmaatregelen goed

Tax & Legal
19 juni 2020

door Dries Torreele

Superkern keurt opnieuw extra coronasteunmaatregelen goed

Afgelopen week heeft de Superkern opnieuw een reeks bijkomende coronasteunmaatregelen goedgekeurd uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. De maatregelen bestaan uit twee luiken, waarbij enerzijds gefocust wordt op het aanmoedigen van investeringen en anderzijds op de arbeidsorganisatie. Op 6 juni keurde de Superkern in een eerste fase ook al een reeks extra steunmaatregelen goed.

Superkern keurt opnieuw extra coronasteunmaatregelen goed

Aanmoedigen van investeringen

Het eerste luik focust op het aanmoedigen van investeringen en omvat volgende maatregelen:

  • Tot 31 december 2020 is er een tijdelijk tax shelter-systeem Covid-19. Dit systeem zal enkel toegankelijk zijn voor kmo’s die de gevolgen van de coronacrisis hebben doorstaan.
  • Investeringen gedaan in de periode van 12 maart tot en met 31 december 2020 zullen genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 25 procent.
  • Kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en catering tot 31 december 2020 zullen genieten van een verhoging van 50 naar 100 procent van de aftrekbaarheid. Zo wil men vermijden dat evenementen massaal worden uitgesteld tot volgend jaar en dat de evenementensector hierdoor als een van de zwaarst getroffen sectoren nog harder wordt getroffen.
  • Het btw-voorschot dat bedrijven voor 20 december 2020 zouden moeten betalen, wordt opgeschort. Op deze manier wil men de liquiditeit van de bedrijven verbeteren.
  • Het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften zal worden verhoogd van 10 naar 20 procent. Tegelijk zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60 procent.

Organisatie van het werk

Het tweede luik van de extra coronasteunmaatregelen focust op de arbeidsorganisatie:

  • Er komt een overgang van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona naar de klassieke economische werkloosheid. Die kan ingeroepen worden als een bedrijf een omzetdaling van 10 procent kent. In dit geval zal de werknemer 70 procent van zijn laatste geplafonneerde loon blijven ontvangen indien hij twee dagen opleiding volgt per maand dat hij werkloos is.
  • Ondernemingen in herstructurering of ondernemingen in moeilijkheden kunnen de arbeidsduur van hun werknemers verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten via een collectieve arbeidsduurvermindering, via het tijdskrediet of via het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering zal worden verlaagd van 57 tot 55 jaar.
  • Er komt een uitbreiding van het coronaouderschapsverlof dat momenteel loopt tot 30 september 2020. De uitkering zal worden verhoogd tot 150 procent voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.
  • De vergoeding van kosten gemaakt door telewerkers wordt eenvoudiger en kent een maximum van 127 euro per maand.

Tot slot werd er ook een akkoord bereikt om een enveloppe van 100 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de OCMW's.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.