/

/

superkern heeft extra coronasteunmaatregelen goedgekeurd

Tax & Legal
10 juni 2020

door Dries Torreele

Superkern heeft extra coronasteunmaatregelen goedgekeurd

Afgelopen week keurde de Superkern een aantal extra maatregelen goed uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. Met die maatregelen wil de Superkern de koopkracht van kwetsbare groepen ondersteunen en de economie een duwtje in de rug geven.

Superkern heeft extra coronasteunmaatregelen goedgekeurd

Verlenging van steunmaatregelen

Het eerste pakket van steunmaatregelen omvat de maatregelen die de federale regering heeft genomen aan het begin van de coronacrisis. Deze maatregelen zullen verlengd worden tot en met 31 augustus 2020. De belangrijkste maatregelen zijn de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht, het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en het corona-ouderschapsverlof.

Daarnaast werden ook andere maatregelen verlengd, zoals het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, alle maatregelen voor kunstenaars, de subsidie aan de OCMW’s voor voedselhulp en de voordelen voor wie computerapparatuur schenkt aan scholen.

Bijzondere steunmaatregelen voor sectoren in moeilijkheden

De Superkern heeft een aantal bijzondere steunmaatregelen genomen voor sectoren in moeilijkheden, denk maar aan de horeca. Dat doet ze met het oog op het verzachten van de sociaaleconomische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten. De maatregelen gaan over:

  • een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 augustus 2020 en mogelijks nog verlengbaar tot en met 31 december 2020;
  • een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2020;
  • een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de komende drie maanden, voor zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid.

Deze maatregelen moeten ook een motivatie vormen om werknemers die nu nog steeds tijdelijk werkloos zijn door corona het werk te laten hervatten.

Daarnaast zal de bankgarantie ter ondersteuning van de solvabiliteit van ondernemingen worden verlengd. De modaliteiten voor de uitbreiding ervan naar kmo’s zullen zo snel mogelijk in het Parlement worden besproken. Dat geldt ook voor de mogelijke voorstellen om kunstenaars te ondersteunen.

Aandacht voor koopkracht en economische activiteit

De Superkern heeft ook aandacht voor de koopkracht van de Belgen en de economische activiteit van ons land. Daarom werden ook deze bijkomende steunmaatregelen goedgekeurd:

  • Werkgevers zullen kunnen opteren om een consumptiecheque van 300 euro aan hun werknemers te schenken die gericht is op de zwaarst getroffen sectoren. Deze cheque kan worden aangewend voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector, enzovoort. Deze cheque is 100 procent aftrekbaar en belastingvrij. Een akkoord van de sociale partners is weliswaar noodzakelijk.
  • Er zal extra steun zijn voor mensen met een leefloon, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen. Die steun omvat 6 keer een bedrag van 50 euro per maand.
  • Elke inwoner van dit land zal kunnen genieten van een NMBS Rail Pass met 10 ritten die geldig is van 1 juli tot en met 31 december. Het supplement om een fiets mee te nemen op de trein, wordt tijdelijk geschrapt.
  • Er komt extra steun voor de OCMW’s door middel van een verdere tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van de federale overheid met 15 procent.

De Superkern zal nu samen met de federale regering verder onderhandelen over het tweede pakket van extra steunmaatregelen.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.