/

/

vrijstelling onroerende voorheffing nu ook voor sociale werkplaatsen en andere zorginstellingen

Legal
20 mei 2020

door Elien Verbrugge en Dries Torreele

Vrijstelling onroerende voorheffing nu ook voor sociale werkplaatsen en andere zorginstellingen

Heel wat vzw’s zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Zo bestaat er een vrijstelling voor rusthuizen, scholen, ziekenhuizen en ‘andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen’. Wat met dat laatste precies wordt bedoeld, was lange tijd onduidelijk. Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof waren het daar tot dusver namelijk niet over eens. Het cassatie-arrest van 19 maart 2020 brengt daar verandering in. Dat is niet alleen goed nieuws voor de sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven, maar ook voor alle zorginstellingen.

Vrijstelling onroerende voorheffing nu ook voor sociale werkplaatsen en andere zorginstellingen-washing-her-hands-3884109.jpg

De onroerende goederen van rusthuizen, scholen, ziekenhuizen en andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen kunnen vrijgesteld worden van onroerende voorheffing. Dat is het geval wanneer de onroerende goederen gebruikt worden voor de hoofdactiviteit van de instelling én wanneer er geen winstoogmerk is.

Soortgelijke weldadigheidsinstelling

In het verleden had het begrip ‘soortgelijke weldadigheidsinstelling’ volgens het Hof van Cassatie alleen betrekking op instellingen die ‘fysieke of geestelijke zorg verstrekken’. Dat betekende dat bijvoorbeeld maatwerkbedrijven geen recht hadden op deze vrijstelling. Daarom werd aan het Grondwettelijk Hof de vraag gesteld of deze interpretatie geen discriminatie met zich meebracht, gezien andere zorgverleningen, zoals sociale en maatschappelijke zorg, uitgesloten werden van de vrijstelling. Volgens het Hof was dit niet het geval, maar kon er wel een bredere interpretatie gegeven worden aan het begrip ‘soortgelijke weldadigheidsinstellingen’.

Nieuwe visie Hof van Cassatie

In een nieuw arrest van het Hof van Cassatie (19 maart 2020) zegt het Hof nu nadrukkelijk dat met ‘soortgelijke weldadigheidsinstellingen’ alle instellingen worden bedoeld die op eender welke manier geestelijke, fysieke of andere zorg verstrekken aan hulpbehoevenden.

Deze nieuwe visie zorgt ervoor dat er bezwaar kan worden ingediend voor de ontvangen en toekomstige aanslagen bij sociale werkplaatsen, maatwerkbedrijven en andere zorginstellingen. Daarnaast kan om ambtshalve ontheffing worden gevraagd voor overmatige belastingen die tijdens de afgelopen vijf jaar werden betaald.

Hebt u hierover vragen of hebt u hulp nodig? Wilt u graag een bezwaar of verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen? Neem dan contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via contact@vdl.be.