/

/

de omzetverzekering: bescherm uw vennootschap tegen omzetverlies

Risk Management
08 mei 2020

door Willem De Bock en Stijn Moreau

De omzetverzekering: bescherm uw vennootschap tegen omzetverlies

De coronacrisis heeft een zware impact op de omzet van heel wat bedrijven en zelfstandigen. Jammer genoeg bestaat er vandaag geen verzekering om dat verlies op te vangen. Als ondernemer kunt u zich wel verzekeren tegen het omzetverlies wanneer u als zaakvoerder zelf zou uitvallen.

De omzetverzekering: bescherm uw vennootschap tegen omzetverlies

Wanneer de omzet van een vennootschap sterk daalt of misschien zelfs wegvalt, blijven de vaste kosten en aflossingen van kredieten vaak gewoon verderlopen. En dus wordt er al snel een beroep gedaan op de reserves van de vennootschap. Niet alleen de rentabiliteit kan hierdoor in gevaar komen, ook het voortbestaan van de vennootschap staat mogelijk op het spel.

Beperk risico’s met de omzetverzekering

Hoewel het wegvallen van de omzet op zich niet verzekerbaar is, kan elke vennootschap zich wél verzekeren tegen het wegvallen van de zaakvoerder als gevolg van ziekte, ongeval of overlijden. Niet zelden is de zaakvoerder namelijk erg belangrijk voor het voortbestaan van het bedrijf. Het wegvallen van de zaakvoerder heeft dan ook vaak een sterke impact op de omzet van het bedrijf. De zogenaamde omzetverzekering kan de vennootschap tegen dit risico beschermen. Met de uitkering van de omzetverzekering worden de vaste kosten namelijk verder betaald en kan, indien gewenst, ook een vervanger worden ingehuurd. Op die manier wordt de continuïteit van de vennootschap gegarandeerd.

Voordelen van de omzetverzekering

Een omzetverzekering is een aftrekbare kost voor de vennootschap en kan in een maandelijkse uitkering voorzien zolang de zaakvoerder niet opnieuw aan de slag kan. Het is ook mogelijk om de looptijd van de omzetverzekering tot een vooraf bepaalde periode te beperken, bijvoorbeeld gedurende de aflossingstermijn van een krediet. De dekking kan volledig op maat worden samengesteld.

De huidige coronacrisis maakt duidelijk dat een verminderde omzet verregaande gevolgen kan hebben. Wilt u meer weten over de omzetverzekering? Neem dan contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via corona@vdl.be.

Deel dit artikel

Willem De Bock

Account Manager willem.debock@vdl.be

Stijn Moreau

Team Manager Risk Management stijn.moreau@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.