/

/

nood aan een strijdplan tegen corona? 4 tips

Rapportering en procesoptimalisatie
15 april 2020

door Iris De Groote en Frederik Arnauw

Nood aan een strijdplan tegen corona? 4 tips

Niemand kon op voorhand de impact van het coronavirus op onze samenleving inschatten. Om de coronacrisis het hoofd te bieden, bestond dan ook geen kant-en-klaar draaiboek. Ondertussen is de eerste impact voor heel wat bedrijven gekend en werden ook de eerste maatregelen genomen. Een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen vanuit de overheid vindt u hier terug. Toch bieden deze maatregelen niet voor iedereen voldoende ondersteuning. Omdat het belangrijk is om ook naar de toekomst te kijken, bundelden onze specialisten hun belangrijkste tips bij het opmaken van een strijdplan tegen corona.

Een strijdplan tegen corona? 4 tips

Stel uw businessmodel in vraag

Probeer een inschatting te maken van de gevolgen bij uw klanten. Het maken van een prognose van de omzet, maar vooral een inschatting van de opeisbaarheid van de vorderingen zijn hierbij cruciaal. Kunt u uw klanten via een ander kanaal of met andere producten benaderen? De innovatieplannen die u destijds had, komen nu misschien wel in een stroomversnelling terecht. Mogelijke subsidies kunnen hierbij een extra duwtje in de rug geven.

Breng uw werkkapitaalbehoefte voor de komende maanden in kaart

Om uw werkkapitaalbehoefte in kaart te brengen, raden wij u aan om een analyse van de huidige en toekomstige openstaande klanten en leveranciers te maken en de evolutie van de voorraad zo correct mogelijk in te schatten. Deze oefening is nodig om de komende maanden (en misschien wel jaren) belangrijke beslissingen te maken.

Maak een budget op voor de kosten, uitgaven en geplande investeringen

Op basis van een duidelijk budget kunt u de juiste beslissingen nemen omtrent de te verrichten besparingen. Ga eventueel in overleg met leveranciers en stel al dan niet prioriteiten in de investeringsplannen.

Probeer tekorten op te vangen

De vorige punten kunnen tot de vaststelling leiden dat u tekorten zal moeten opvangen. Het tijdelijk overbruggingskrediet van de bank gekoppeld aan staatswaarborg kan hier een uitkomst bieden. Om de aanvraag te staven, hebt u echter de nodige verantwoordingsstukken nodig. Net daarom zijn accurate cijfers meer dan ooit belangrijk en omvatten ze minstens volgende informatie:

  • Een afgewerkte jaarrekening van uw laatste boekjaar waardoor u kunt aantonen dat uw aanvraag kadert in het gemaakte budget en een gevolg is van de crisis (en dus niet dient om problemen uit het verleden te financieren).
  • De tussentijdse cijfers van het lopende boekjaar.
  • Een periodieke rapportering die onmiskenbaar is voor een goede bedrijfsleiding en waardoor banken een sterke interesse zullen tonen in hoe uw bedrijf het nu doet. Zo wordt meteen de impact van corona op uw onderneming duidelijk.
  • Een cash forecast, gebudgetteerde balans en resultatenrekening die een beeld geven van de komende maanden en langer. Dit is nodig om de liquiditeitsbehoefte tot uiting te brengen en te zien welke richting uw bedrijf zal uitgaan.

Meten was altijd al meten, maar in coronatijden zijn onderbouwde cijfers een belangrijk strijdplan. Wij ondersteunen u graag bij het opmaken van dit plan en het aanleveren van de juiste inzichten. Daarnaast zorgen we ervoor dat u van de banken de ondersteuning krijgt die u nodig hebt. 

Meer weten? Neem contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via corona@vdl.be.

Deel dit artikel

Iris De Groote

Growth & Innovation Director - Certified Accountant iris.degroote@vdl.be

Frederik Arnauw

Team Manager Strategic Business Solutions frederik.arnauw@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.